PDF

Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları PDF Oku indir

Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları kitabını araştırdık. Ayrıca Abdülhak Şinasi Hisar tarafından kaleme alınan Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları kitap özetinin yanı sıra, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları pdf oku, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları yandex, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları e-kitap pdf, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları PDF Drive, Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları PDF indir Oku

Bütün eski Boğaziçi yalılarının nice hususiyetleriyle halen ayakta oldukları zamanlarda Boğaziçi de bu yalıların en tabii bir muhiƟni teşkil ederdi. Bütün Boğaziçi, kendi içine kapalı bir âlem, kendine özgü, tamamıyla milli ve mahalli bir medeniyeƟn ifadesiydi. Boğaziçi’nde hayat o kadar milli ve hususi bir nizamdı ki, bu milli medeniyet içinde yaşayanlar, milliyetçiliğin ne olduğunu ve esbabı mucibesinin neler olduğunu bilmezler de, bütün bu nizamları ve ananeleri, yüzlerce seneden beri, Boğaziçi’nin taşıdığı sular gibi, Boğaziçi’ndeki mutlu günler ve gecelerin tabii nimetleri telakki ederlerdi. Bu son derece müşfik, tatlı ve deryadil cemiyet içindeki son sohbetleri biz de belki biraz duymaz ve nankör bir ruhla birer şiir gibi dinlemiştik. Boğaziçi adeta bir göl ve burada her yalı bir diğeri olanne, bu suların içinden geçen bir manevi rabıtayla, büyük ve gizli bir tenasütle bağlı ve birleşik gibiydi. Herkes birbirine hayırhah görünür, hatta yan gözle de birbirinin ahlakına nezaret ederdi. Bütün Boğaziçi mahalleleri, ihƟyar heyetleri, bekçi baba himmetleriyle, biraz okuyup yazan cami kayyumlarıyla, muvakkithane memurlarıyla bir ahlak safveƟ ve bir din selameƟyle asırlarca o kadar hadisesiz, yani nizasız, tecavüzsüz, cinayetsiz, kasƟ yangınsız, hırsızlıksız öyle zamanlar geçirmişƟ ki, bugün istense bile bir daha tanzim edilemeyecek olan bu medeniyeƟ mucizeli bulmaya meylimiz var. Her sene inas ve sıbyan mektepleri çocukları derslere başlarken ilahilerle gezdirilir ve bu masum çocukların melekâne seslerini duyanlardan bazılarının gözleri yaşarırdı. İhƟyar heyetleri mahalledeki yoksul genç kızların, evlenme yaşına giren mahalle delikanlılarıyla evlenmelerini temin ederdi.

Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Yalıları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu