PDF

Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) PDF Oku indir

Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) kitabını araştırdık. Ayrıca Ahmet Cevdet Paşa tarafından kaleme alınan Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) kitap özetinin yanı sıra, Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) pdf oku, Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) yandex, Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) e-kitap pdf, Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) PDF Drive, Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) PDF indir Oku

Geçmiş nesillerin geleceklere kalıcı olacak en güzel yadigârı, tarih ilmi olup, çeşitli milletlerin geçmiş zamanlarda birbirlerine olan üstünlük ve meziyetlerinin bir ölçüsüdür. Tarihçiler, zamanlarının hadiselerinı zaptetmek sureti ile nesilden nesile bu emsalsiz ilme hizmet etmişlerdir. Her devlet kendi hadiselerinı yazdırmaya himmet ettiği gibi, Devlet-i Aliye’de de tarih sahnesinde göründüğü andan bu yana şimdiye kadar olaylar birbiri ardından zaptedilmiş, basılmış ve yayılmış olduğu hâlde, durumların gereğince, bu âdet ihmal ve terk edilmiş ve yazılan şeyler de düzeltilmeden ve tenkit edilmeden unutulma köşelerinde bırakılmıştır. Oysa asıl tarihe geçirilecek ve her fıkrasından birden fazla ibret alınacak olaylar, bu devrede vuku bulmuştur. Allah’a şükür ki ulu padişah Sultan Abdülmecit Han Efendimiz’in bu asrın en uğurlu günü olan tahta çıkış günlerinden beri maarifi yayma hususunda gösterdikleri cihan değerindeki himmetleri içinde, unutulmaya terk edilmiş olan nice güzel eserler görülmektedirılmış ve nice yeni olaylar yazılıp ortaya konmuştur. 1188 senesinden bu yana Devlet-i Aliye hadiselerinı yazdırma hususu, Maarif-i Umûmiye Meclisince defalarca görüşülmüş ve padişahımıza danışılarak 1188’den 1241 yılına kadar eskilerin adını yaşatacak ve geleceklerin duasını celbedecek bir eser yazmaya padişahımız Efendimiz, bu âcizi memur buyurmuşlardır. Gerçi buna liyakatim olmadığı hâlde Maarif Meclisi azasından olduğum ve daha nail olduğum bunca lütufların şükranını edadan âciz olduğum hâlde hiç olmazsa bu vazifede emek sarf etmek farz olduğundan, hemen Allah’ın yardımına güvenerek 1188 senesinden 1241 senesine kadar hadiselerin tarihini yazmaya işbu 1270 senesinde başladım. Cenab-ı Hak şevketlü padişahımızın ömrünü uzun etsin ve maarif sever huzurlarına nice kıymetli eserlerin sunulmasına imkân versin. İşbu 1188 senesi Devlet-i Aliye’nin tarihinde bir dönüm noktası olup, bu tarihten sonra hadiselerin rengi değişmiş olduğundan ve asrımızın hadiselerinı geçen asırlar hazırlamış olduğundan, geçmiş devrin bir özetini yaparak işe başlamak münasip olacaktır.

Ahmet Cevdet Paşa – Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu