PDF

Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a PDF Oku indir

Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a kitabını araştırdık. Ayrıca Ahmet Cevizci tarafından kaleme alınan Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a kitap özetinin yanı sıra, Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a pdf oku, Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a yandex, Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a e-kitap pdf, Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a PDF Drive, Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a PDF indir Oku

İnsanlar mesleki kariyerlerini, genelde hem alanın normlarını, gerekli kıldığı şeyleri yahut ihƟyaçlarını hem de kendi yapabileceklerini hesaba katarak planlarlar. Bu ikisinin birlikteliğinden sağlam ve doğru sonuçların çıkmasını, en azından boşuna yaşamamış yahut kürek çekmemiş olmak adına isterler. Böyle bir planlamayı, doktorayı biƟrdiğim sene ben de yapƨm. Aslını söylemek gerekirse tam anlamıyla yapƨğım bile söylenemez. Çünkü aldığım eğiƟmin mahiyeƟ, birikƟrdiğim kültürün düzeyi, sahip olduğum araçlarla kabiliyetlerin ölçüsü ve bu arada, biraz da kişiliğimden ayrılmaz olan ahlakçı tutum, bana çalışma doğrultumu ve tarzımı adeta empoze eƫ. Diyeceğim o ki bu topraklara beslediğim muhabbet, hayaƨmı mühim ölçüde ve poziƟf yönde değişƟren felsefeye duyduğum borçluluk ve bu ülkede hayaƨn felsefenin ve felsefi kültürün yaygınlaşmasıyla daha güzel, barışçıl ve zengin hâle geleceğine olan naif inancım, beni dar bir alanda üst düzey bir uzmanlık tesis etmektense, Türkiye’deki felsefe eğiƟmiyle araşƨrmalarına biraz daha kapsamlı bir alanda ve nispeten daha mütevazı yahut daha az iddialı eserler üzerinden katkı yapmaya sevk etti. Daha önce kaleme almış olduğum Felsefe Sözlüğü’nün, editörlüğünü yapmakta olduğum Felsefe Ansiklopedisi’nin, yazdığım referans kitaplarının hep bu çerçeve içinde anlaşılmaları gerekir. Felsefe tarihiyle alakalı çalışmalarımın da aynı bağlam içinde değerlendirilmeleri gerekƟğini düşünüyorum. Gerçekten de bu alandaki çalışmalarımı, ilk dört cildini yahut hemen hemen olarak yarısını önceden yayınlamış olduğum sekiz ciltlik bir Felsefe Tarihi projesi içinde tamamlamayı tasarlıyordum. Söz konusu sekiz cildin tamamlanmasının ardından, hemen hemen üç yıl kadar sonra da İlkçağdan günümüze kadar uzanan bütün ciltleri tek bir kitapta özetleyen, tek ciltlik müstakil bir felsefe tarihi çıkartmayı düşünmüştüm. Yani, 2008’in başında genişleƟlmiş ikinci baskısını çıkardığım Aydınlanma Felsefesi Tarihi’nden sonra, sırada On Dokuzuncu Yüzyıl Felsefesi Tarihi ile en az iki ciltlik bir Yirminci Yüzyıl Felsefesi Tarihi vardı. Ama program değişƟ ve tek ciltlik felsefe tarihini çıkarmayı öne almak ihtiyacı hissettim. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, hayaƨmda ilk kez, yerel olmayan yahut büyük ölçüde sıķrdan kendi başıma inşa etmek zorunda olmadığım bir yayıneviyle, üstelik felsefe bölgesindeki ağırlığını daha da arƨrma yoluna giden köklü bir yayıneviyle çalışma imkânı buluyorum. Uzun soluklu olmasını dilediğimiz bu serüvene, biraz daha kuvvetli ve aranması olabilecek bir kitapla başlamayı amaçladım.

İkinci neden ise akademik hayaƨma, uzun senelerdan beri çalışƨğım felsefe bölümü yahut Fen-Edebiyat Fakültesi dışında bir yerde devam etme kararı almamla alakalı. Arƨk öğretmen yeƟşƟren bir kurumda, EğiƟm Fakültesi’nde çalışıyorum, eğiƟme daha çok felsefe kaƨlmasıyla alakalıyim. Bu yeni durumun, sorumluluklarımı daha da arƨrdığı kanaaƟndeyim. Bu bilinci dışa vurabilmek, Türkiye’deki felsefe ve bu arada eğiƟm felsefesi araşƨrmalarına daha fazla ve daha nitelikli katkılar yapma amacı güƩüğümü ifade edebilmek için yeni macerasıme, eksikliğinin hissedildiğini düşündüğüm mühim bir kitapla başlamak istedim.

Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu