PDF

Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu PDF Oku indir

Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu kitabını araştırdık. Ayrıca Alaattin Bilgi tarafından kaleme alınan Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu kitap özetinin yanı sıra, Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu pdf oku, Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu yandex, Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu e-kitap pdf, Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu PDF Drive, Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu PDF indir Oku

Yüz yirmi beş yıl önce, 1867 Eylülünde birinci cildi yayına giren Kapital yalnız ekonomi-politiğin tarihinde değil, bütün dünya çapında, bilimsel ve entelektüel yaşamın gelişmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Diyalektik materyalizmin ete kemiğe bürünmüş şekli olan Kapital, öte yandan ekonomi-politikte o gün ulaşılan noktayı kıyasıya eleştirirken, öte yandan da geleceğin ipuçlarını eşi görülmemiş geniş bir kavrayışla sergiler. Öznel açıdan, Marx’ın özel yaşamı yönünden görüldüğünde ise Kapital, Marx’ın, “… sağlığını, mutluluğunu ve ailesini feda ettiği”, 1 başyapıtıdır. Kapital’in altbaşlığı, Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili’dir. Gerçekten de Kapital’de Marx, bu üretim şekilinin eleştirel bir çözümlemesini, incelemelerinı olgulara ve belgelere dayandıran bir bilim adamının objektifliği içinde yapmıştır. Aslını söylemek gerekirse, Kapital’de kullandığı tarihsel ve diyalektik yöntem (bu yöntemin ayrıntı kısmını ilerdeki sayfalarda okuyacaksınız) başka türlüsüne de elvermezdi. Okuyucu Kapital’i okurken, kapitalizmin, kendi zamanında, yerini aldığı feodalizmin üretime koyduğu sınırları ve köstekleyici etkileri kırdığını ve böylece ekonomik ve toplumsal gelişmeyi kamçıladığını görecektir. Yine kapitalizm, dev boyutlara ulaşan üretken güçleri harekete geçirmiş, bilim, teknik ve mühendisliğin her türünü geliştirmiş, emeğin bilime dayalı bir örgütlenmesini sağlamış, üretim metotlarıni rasyonelleştirmiştir. Modern fabrika sisteminde işin niteliği, işçilerin disiplinli ve uyumlu bir biçimde çalışmasını ve örgütlenmesini gerektirir. Bu da onlara, fabrika dışında da, kendi çıkarları ışığında örgütlenmeyi ve disiplin içinde hep birlikte hareket etmeyi öğretir. Bu üretim şekili, değişik nitelikte yüzlerce ve binlerce işçiyi modern işyerlerinde ve fabrikalarda bir araya getirmiş, işbölümü ve uzmanlaşmayı gerektiren birbirinden fazla farklı üretim kolları içinde kuvvetli bağların kurulmasına yol açmıştır. Ve sonuçta üretim, gerçek anlamıyla toplumsal bir nitelik elde etmiştir. Bütün bu ve benzeri olguları Marx, öte yandan o güne değin hiçbir burjuva iktisatçının yapamadığı biçimde ayrıntı kısmıyla saptamış ve gözler önüne sermiş, öte yandan da, üretimin gitgide git gide artan ölçüde kazandığı toplumsal niteliğe karşın, üretimin nihai sonucu olan ürünün, özel mülkiyetin konusu olmasıyla yaşanan ve git gide derinleşen uzlaşmaz çelişkiyi saptamış, emek ve artı-değer sömürüsünü ayrıntı kısmıyla ele almıştır.

Alaattin Bilgi – Kapital Okuma Kılavuzu PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu