PDF

Alan Fisher – Kırım Tatarları PDF Oku indir

Alan Fisher – Kırım Tatarları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Alan Fisher – Kırım Tatarları kitabını araştırdık. Ayrıca Alan Fisher tarafından kaleme alınan Alan Fisher – Kırım Tatarları kitap özetinin yanı sıra, Alan Fisher – Kırım Tatarları pdf oku, Alan Fisher – Kırım Tatarları yandex, Alan Fisher – Kırım Tatarları e-kitap pdf, Alan Fisher – Kırım Tatarları PDF Drive, Alan Fisher – Kırım Tatarları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Alan Fisher – Kırım Tatarları PDF indir Oku

Rusya ve Sovyetler Birliği’ndeki tarihi araştırmalarda, yüzü aşkın gayr-ı Rus millet, tarihlerinin ve kültürlerinin hak ettiğinden daha az ilgi görürler. Ayrıca bu tür genel eserler, Rusların başka millet ve ülkeleri fethini, Çarlık ve Sovyetler hâkimiyeti altındaki etkin azınlıkların genişlemesi ve idaresi, Asyalı ve diğer Slav olmayan gruplara Ruslarla Batı Avrupa’nın fikir ve müesseselerinin intikalinde Rusya’nın rolü ve değişik etnik millet ve kültürlerin karışım potası olarak Rusya’nın kişiliği gibi mühim konulara yalnızca sathi bir önem verme eğilimindedir. Kırım Tatarları, Sovyetler Birliği’ndeki gayr-ı Rus milletlerin tarihini ve gelişmesini ele alan bir inceleme serisinin ilkidir. Bilhassa bu halkın incelenmesi Sovyet önderlerinin çok milletli bir toplum yaratma denemelerinde karşı karşıya geldikları problemleri canlı olarak gösterdiğinden, elinizdeki kitabın konusu böyle bir serinin başlangıcı için en uygun olanıdır. Volga Alınanlarının dışında S.S.C.B.’ni meydana getiren milletler içinde Kırım Tatarları, muhtar bölge hakkı verildikten sonra bu hakları süresiz olarak geri alman tek topluluktur. Burada incelenen problemlerin bu serinin diğer kitaplarında incelenen paralelleri mevcuttur. Sovyetler Birliği’nin bi hayli hızlı bir endüstrileşmeye girişinden beri ekonomik – gelişme ve politik kontrol istekleri, Sovyetler Birliği’nin etnografik coğrafyasında değişiklikler yapmış ve bir çok milli muhtar bölgede Kırım’daki kadar acil durumlar yaratmışlardır. Birçok milli grup göçmen olarak gelen Büyük Ruslar, Ukraynalılar ve diğerleri tarafından azınlığa düşürülmüşler ve politika sahnesinden itilmişlerdir. Halkların bu yer değiştirmesi ve bunun sonuçları yalnızca Sovyet federal çözümünün işlerliği ile ilgili şüphe yaratmakla kalmamış, bunun yanı sıra Kremlin yöneticilerinin başına dert olan gayri tatmin mahallî milliyetçilik hareketleri de yaratmıştır. Lakin şimdi yeni bir durum ortaya çıkmaktadır. Hâkim zümre olan Slavlarla gayr-ı Rus milletler içindeki doğum artışı farkı et-nografik dengeyi giderek gayr-ı Rus milletlerin lehine doğru değiştirmektedir.

Büyük bir ihtimalle çok yakın bir gelecekte Büyük Rus-lar diğer milletler tarafından azınlığa düşürüleceklerdir. Bu gelişme dinamiğinin neticesi olarak gayr-ı Rus milletlerin geçmişinin ve bugünün incelenmesi çok mühimdir. Bu, gelecek yönünden da yol göstericidir. Böylelikle, bu ve bunu takip edecek diğer incelemeler Batılı okuyucuların Sovyet gerçeğinin karmaşıklığını daha iyi anlamasını sağlayacaklardır. Diğer mühim milliyetler ile ilgili da – ki toplamı on yedi olacaktır, – incelemeler hazırlanmaktadır. Bunlara Sovyet Orta Asya’sının, Kafkasların, Baltık bölgesinin ve Ukrayna’nın belli başlı milletlerinin yanı sıra Yahudiler ve Kırım Tatarları gibi özel gruplar dâhildir. Her kitap, belli bir milli grubu hem Çarlık ve Sovyet devirlerindeki tarihi, hem de Sovyet Federasyonundaki yerini tespit ve Sovyet toplumunun gelişmesine yaptığı tesir yönünden incelemektedir. Wayne S. Vucinich, editör Hoover Enstitüsü

Alan Fisher – Kırım Tatarları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu