PDF

Albert Labarre – Kitabın Tarihi PDF Oku indir

Albert Labarre – Kitabın Tarihi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Albert Labarre – Kitabın Tarihi kitabını araştırdık. Ayrıca Albert Labarre tarafından kaleme alınan Albert Labarre – Kitabın Tarihi kitap özetinin yanı sıra, Albert Labarre – Kitabın Tarihi pdf oku, Albert Labarre – Kitabın Tarihi yandex, Albert Labarre – Kitabın Tarihi e-kitap pdf, Albert Labarre – Kitabın Tarihi PDF Drive, Albert Labarre – Kitabın Tarihi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Albert Labarre – Kitabın Tarihi PDF indir Oku

Kitap, ilkçağ doğusunun kil tabietler şekilinde muhafaza ettiği, Yunanlılar ve Romalılar’ın önlerine açtıkları, ortaçağın kürsülerc astığı, atalarımızın ellerine aldıkları ve şimdi de bizim cebimize koyabiirliğimiz bu nesne, düşüncenin dile getirilmesinde ve her çeşit bilginin muhafazasında, özel bir inceleme gerektirecek kadar büyük bir yer elde etmiştir. Bunun yanında, kitabı, çok dar bir kavram içinde sınırlı kalmaksızın, tam anlamıyla tanımlamak, veya çok geniş bir alana taşırmak uygun olmaz. Sokaktaki adama kitabın ne olduğu sorulacak olsa, yanıtı çok zaman, sadeec matbuanın tanırnma uygıın düşecek ve 1882’dc LittrC’dc bulduğumuz görgül tanımlamalara yakın olacaktır: “Yazılı veya basılı bir metne dayanak olarak işe yarayan bir çok yaprağın bir araya gelmişi”; veya, Malo-Renault’nun, !93!’de, “Art du livre” adlı yapıtındaki tanımına: “Bir arada dikilmiş ve or tak bir kapak içine konmuş basılı defterler”; veya, “Grand Larousse encyclopedique”teki tanıma: “Dikilmiş veya ciltli olarak bir araya getirilmiş basılı yapraklar bütünü”. Bu tanımlar, yapıldıkları günü görülmektediran nitelikte ve fazlaca dardır; kitabın, “codex”ten 1 başka şekilleri de olmuştur ve Gutenberg’in buluşu kitHbın pek uzun olan tarihinde fakat bir değişikliktir. Kitabı lanımlayabilmek için, bir araya gelmeleri zorunlu olan üç kavramın varlığı gereklidir: yazı için bir dayanak, bir metnin yayılması ve muhafazası ve kullanışhhk. Kitap, her şeyden önce, yazının dayanağıdır; bundan dolayı, Siimerliler’in kil tabletleri, Mısırlılar’ın papirüsleri, ilkçağ Roma’sının tomarları, ortaçağın elyazmaları, bizim basılı kağıtlarımız, ve bunun yanı sıra mikrofilmler de, aradaki büyük dayanak ve şekil değişikliklerine karşın, kitap sayılabilir. Kitap düşüncesi, yayın düşüncesine, yani bir metnin yayılması ve muhafazası isteğine de bağlıdır. Dolayısıyla, kitap, mektuptan noter tasdildi belgeye dek, genelde, arşiv belgeleri içinde bulunan tüm özel belgelerden ayrılır. Ve nihayet, tüm yazı dayanaklannın kullanışlı olmamasını karşılık, kitabın kullanışlı olması gerekir; her ne kadar, bir çok metin taşa oyulmuş ise de, kimse, Concorde Meydanı’ndaki dikilitaşı kitap saymaya kalkmaz. !895’te “Grande encyclopedie”de yapılan tanım bu üç görünümü özlü bir biçimde bir araya getiriyordu: “Bir metnin … taşınır bir biçimde açığa vurulmaya yönelik, yazılı olarak çoğaltılmışı”. Kitap, sınırlı bir inceleme konusu gibi görünebilir; ama, aslında, karmaşık bir olaydır; çeşitliliğinin ve göz önünde tutulmasını gerektiren bakış açılarının çeşitliliğinin algılanmasının yanı sıra, kitabın bütünlüğünü ve başka görünümlerini değerlendirmek maksadıyla bazı görünümleri feda edildiğinde acısını duyduğu sakatlanmayı da duyurnsamak gerekir.

Albert Labarre – Kitabın Tarihi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu