PDF

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 PDF Oku indir

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 kitabını araştırdık. Ayrıca Alev Alatlı tarafından kaleme alınan Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 kitap özetinin yanı sıra, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 pdf oku, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 yandex, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 e-kitap pdf, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 PDF Drive, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 PDF indir Oku

Batı dünyasının gelenekleri, biri Yahudi-Hıristiyan, diğeri Yunan-Roma yahut Klasik olmak üzere, başlıca iki kaynağa sahiptir Çok eski değil, tarihçiler bu iki temel kaynağa bir üçüncüsünü, Germanik olanı da ekleme eğilimindeydiler. Ne var ki, Dördüncü yüzyılın başlarından bu yana Batı’yı işgal eden cahil kavimlerin -Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını aşan barbarların- bölgede yeşeren medeniyetin üzerinde, mevcut geleneklerin derinliği ve kalıcılığıyla kıyaslanabilir nitelikte iz bırakmış olmaları, artık olabilecek görülmemektedir. Batı geleneklerindeki Yahudi-Hıristiyan ve Yunan-Roma unsurlarının derinliği ve kalıcılığı sebebiyledir ki, Batı dünyasında süregelen düşünce ve davranış alışkanlıkları, bin beş yüz ila üç bin yıl önce ölen bireylerin entelektüel ve ruhani keşiflerinin bugün bile etkisi altındadır. İlk üç bölümü, Antik Çağ’dan başlayarak, Batı geleneğinin iki büyük dini, yani Yahudilik ve Hıristiyanlık ile Yunan ve Roma medeniyetlerinin kültürel, felsefi ve siyasi kavramlarının ilişkilerini tasvir etmektedir. Dinin, geçmiş çağlarda insanlar için temel bir ihtiyaç olarak tezahür ettiği malum. Nitekim çok çeşitli dinlere ibadet edilmiş; batıl inançla okültizm karışımı, enteresan dinlerin yanı sıra ateşe, güneşe, hayvanlara tapınma ve bunlara belirli bir tarikat yapısı kazandırma çabaları bile söz konusudur. Batı’da, bu kadim dinlerin ikisi dışında, yani Yahudilik ve Hıristiyanlık dışında hiçbiri yaşa(n)madı. Hıristiyanlık daha baştan bu yana Yahudilik ile yakın ilişki içindeydi. Hıristiyanlar, Hıristiyanlığın yeni bir vahiy olduğuna inanmakla birlikte, İsrailoğulları-nın (Suriye’nin güneyinde yaşayan Yahudiler) dininin devamı olduğuna hükmettiler Hz. İsa’nın (Batı düşüncesine yön veren metinlerde Hıristiyan peygamberinin adının önünde “Hazret” sıfatı yoktur; çeviride Türk okurunun hassasiyetleri gözönünde bulundurularak tarafımızdan eklenmiştir) gelişinin İsrailli kâhinler tarafından yüzlerce yıl önce haber verildiği ve O’nun, Yahudilere hemen hemen iki bin yıl önce, Hz. İbrahim’in Kalde Uygarlığı’nın Ur şehrinden yaptığı çağrıyla başlayan Tanrı tezahürünün doruk noktası olduğuna inandılar.

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu