PDF

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 PDF Oku indir

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 kitabını araştırdık. Ayrıca Alev Alatlı tarafından kaleme alınan Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 kitap özetinin yanı sıra, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 pdf oku, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 yandex, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 e-kitap pdf, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 PDF Drive, Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 PDF indir Oku

“Avrupa’nın vicdani buhranı” Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl içinde entelektüel dünya çapındaki çalkantıyı {1} böyle tanımlar. On Sekizinci yüzyıl aydınlanmasını hız kazandıran bu “buhran” elbeƩe bir felaket niteliğinde değildir. Nitekim Aydınlanma, geçmişle alakalı dehşet verici bir kopuş özelliği göstermemiş, Rönesans ve onun manƨki sonucu olan bilimsel devrimden evrilmişƟr. Bu bağlamda, entelektüel sınıķn büyük bir kısmının din ve ilahiyat ağırlıklı düşünce şekillerinden şikâyetçi olduklarının farkına vardıkları bir dönüm noktasından ibareƫr. Fransa’da XIV. Lous’nin, İngiltere’de Restorasyon dönemlerinin {2} düşüşe geçtiği senelerda, Orta Çağ Katolik ve Protestanlarının dünya görüşlerinden son derece değişik bir dünya görüşü görülmektedir. Bu yeni dünya görüşünün Orta Çağ düşüncesine çok şey borçlu olduğuna haklı olarak dikkat çeken, Carl Becker {3} , daha da ileri gidecek, filozofların “sırf daha modern malzemelerle yeniden inşa etmek için Kutsal AugusƟne kenƟni tahrip eƫklerini” söyleyecekƟ r. Ama onun bu açıklaması “buhran”ın nedenlerini muğlaklaşƨrmakla kalır. Bunun yanı sıra, Aydınlanmayı, “Avrupa kültür ve tarihini oluştura gelen dini ve ilahiyatçı yapılanmaya ters düşen modern tanımına uygun dönemin başlangıcı ve temeli” şeklinde yorumlayan Troeltsch, gerçekleri daha iyi temsil etmektedir. {4} On Sekizinci yüzyıl Paris’inin ve Fransız taşrasının salonlarında, Mason localarında ve kahvehanelerinde konuşulan konular, makineler ve toplum mühendisliği, doğa yasaları ve eğiƟm gibi konulardır. Her şeyin filozofların istedikleri gibi gerçekleşmediği muhakkaktır. Eski inançları savunanlar çeƟn artçı muhabereler verirlerken, “RomanƟkler” kısıtlı da olsa Aydınlanma karşıƨ saldırılar düzenlenmeyi başardı. Bunlara rağmen filozoflar geleceği temsil ediyordu ve Batı’nın, Bilim Çağı’na kesinlikle girmesi, onların aracılığıyla oldu.

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 3 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu