PDF

Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz PDF Oku indir

Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz kitabını araştırdık. Ayrıca Ali Şeriati tarafından kaleme alınan Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz kitap özetinin yanı sıra, Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz pdf oku, Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz yandex, Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz e-kitap pdf, Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz PDF Drive, Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz PDF indir Oku

Çağı ve toplumu tanımak, her düşünce ekolü elemanı için bir zorunluluktur. İçinde yaşadıkları çağı ve toplumu gereği gibi tanımayan, uygun tüm koşul ve sınırları zorlayarak kritiğini yapamayan dava erlerinin başarılı olmaları beklenemeyeceği gibi, bu tip bireylerin ayaklarının yere bastığı da söylenemez. Ayaklan yere sağlam basmayan bu müslümanların ütopik, toplumdan yalıtılmış ve havada seyreden bir pozisyonda yaşamaları da tek başına bir saçmalık olsa gerektir. Kanaatimizce, çevirisini sunduğumuz kitabın yazarı Şeriat! de aynı endişedan yola çıkarak toplumu sağlıklı bir analize tabi tutmayı ve eleştirmeyi denemiştir. Şeriatı, bu değerlendirmesi neticesinde toplumda üç kesimin varlığını tesbit etmektedir: 1- Gelenekçi, mirasyedilerden bir araya gelen dindar kesim. 2- Geleneksel dinî anlayışı aynen kabullendiklerinden dolayı dine zıt ve batıcı (Garbzede) okumuş/entellektüel kesim. 3- Her iki kesimin de saldırısına uğrayan ve dini gerçek yapısıyla algılamaya çabalayan kesim. Kitap iki ayrı bölümden buluşmaktedir. Her iki bölümde de İslâmî kavramlar ve ibadetler farklı perspektiften ele alınmaktadır. Birinci bölümde, yazar yukarıda dile getirdiğimiz ikinci kesime mensup kuşakların birinci kesime mensup anne-babalarına yönelttikleri suçlama ve eleştirileri (kavram ve ibadet konularında) ele almaktadır. İkinci bölümde ise bir ve ikinci kesime mensup olanları birden karşısı na alıp eleştirmekte ve özellikle genç kuşağa kavram ve ibadetlerin gerçek anlamını sunmaya çabalamaktadır. Yazar böylece toplumunu tüm kesimleriyle birlikte oldukça önemli sorgulamaya tâbi tutmaktadır. Okuyucunun cidden ilgileneceği ve benzer yaklaşım ve kritikleri toplumuna da yönelteceğini umduğumuz bu kitabın yeni ve cesur yaklaşımlarıyla, okuyucuyu toplum ile bütünleşme yolunu araştırmaya, araştırma hususunda yönlendireceğini de bekliyoruz. Kitabın birinci bölümündeki eleştiri ve suçlamalar yazan bağlamamaktadır. Çünkü yazar, bu eleştiri ve suçlamaları ikinci kesime mensup genç kuşağın dilinden aktardığını belirtirken kendisinin de üçüncü kesime mensup olduğunu özellikle vurgulamaktadır.

Okuyucu eğer kitabı dikkatli bir biçimde ve ön yargıdan uzak okursa, Şia toplumunu eleştiriye tâbi tutan yazarın değindiği çoğu konuların Sünnî toplumlarda da aynen geçerli olduğu gerçeğini görecektir, kanaatindeyim. Kitabın bir katkı sağlayacağını ümid ederken hayra vesile olmasını da Allah’tan niyaz ederim. Çaba bizden başarı Allah’tandır.

Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu