PDF

Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi PDF Oku indir

Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi kitabını araştırdık. Ayrıca Ali Şeriati tarafından kaleme alınan Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi kitap özetinin yanı sıra, Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi pdf oku, Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi yandex, Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi e-kitap pdf, Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi PDF Drive, Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi PDF indir Oku

Her zamanki coşkulu ve sürükleyici uslubuyla Dr. Ali Şeriati, elinizdeki eserin bir nevi hazırlama amacını şöyle açıklıyor: “Hedef, bir ümmet oluşturmaktır. Böyle bir ümmet, yeryüzünde, zaman ve hayat metninde hayra davet eder, güzellik ve iyiliğe çağrı yapar, kötülük ve çirkinlikle mücadele eder. Böyle bir ümmet dünya halkının tümü için ideal, üstün, güzel bir örnek ve kılavuz olur. Onlara, nasıl “insan” olunmalı, nasıl bir toplum meydana getirmelidir, diye yol gösterir.” Bunu genelde Şeriati’nin verdiği mücadelenin, yazdığı eserlerin ve şehadetinin gerekçesi olarak düşünmekte olabilecek. Elinizdeki kitapta ise yazarın anılan hedefe ulaşabilmek için meselenin bir boyutu olan eğitim ve öğretim sorununu genelde incelemektedir. Özelde ise Batı eğitim sistemiyle Doğu (İslâmi) eğitim sisteminin bir karşı karşıya geldirmasını yapmaktadır. Bu çalışmanın farklı tarafı yazarın alışılmış yönteminin dışında Akademik olarak hazırladığı eleştirilerle birlikte önerilerini de sunan sistematik ve özgün olmasıdır. Kitaptaki bazı tasarım ve isimler okuyucuya biraz yabancı gelebilir. Aslını söylemek gerekirse kitap Akademik bir çalışma olmasına rağmen yazar buna fazla da önem vermemiştir. Bilhassa üzerinde durduğu husus Eğitim Sistemleri’hin dayandığı ilkeler ve güttüğü gayelerdir. Günümüzde fert yahut toplum olarak bir eğitim sorunuyla yüz yüzeyız. İnsanımızın gündemini, “Ne yapmalı?” sorusundan ziyade “Nasıl yapmalı? Nereden başlamalı? Etkili bir eğitim metodu nedir? Neleri öğrenmeli? Neleri öğretmeli? Kimden? Nasıl? Nerede? Veya hangi kitap? Hangi yazar?” v.s.

oluşturmaktadır. Hepimizin temel problemi olan bu konuya elinizdeki çalışmanın makro planda ışık tutacağını ümit ediyoruz. Zaten eserin Türkçeye aktarılmasının gerekçeside budur. Yapılan bu çeviride olabilecek mertebe yazarın üslubu göz-önüne alınmış, salt aslına sadık kalmak endişesı taşındığı için fazlaca tashih ve redakte müdahalesine gidilmemiştir. Yer yer yüz yüze kalacağınız uzun yahut ilişkili cümleler farsça 1 nın özelliğinden ve yazarın üslubundan kaynaklanmaktadır. Anılan endişedan dolayı bu tip cümleler bölünmemiş hatta yer yer cümle yapıları bile aynen korunmuştur. Kitapta geçen kavram ve terimlerin hemen hepsinin aslı ile birlikte Türkçesi de verilmiştir. Misal verilecek olursa; Teabbudi (kullukla alakalı), hizbi (Partizan) gibi. Bunun yanı sıra bir iki istisna hariç okuyucuyu asıl metinle başbaşa bırakabilmek için Mütercim yahut yayıncı tarafından açıklayıcı dipnotlar koyma yoluna gidilmemiştir. Ayrıca sözcüklerin yazılışlarında da olabilecek mertebe or-jinal kullanımlarının esas alındığını söylemekte yarar var. Misal verilecek olursa kitapta birden fazla yerde geçen “mektep” kelimesi, kelimenin aslı (Arapça) esas alınarak “mekteb” şekilinde kullanılmıştır. Eserin asıl adı “Talim ve Terbiye Mektebindir. Lakin biz Türkçe tercümesini daha iyi ifade edeceği kanısıyla kitabın ismini “Hür Düşünce Mektebi” olarak değiştirdik. Bu isimleme yazarın kitapta özellikle üzerinde durduğu temel ilkeden kaynaklanmakla birlikte, bu meselede egemen olan anlayışa da işaret etmektedir. Okuyuculara ilk kez hatırlatalım, bu kitaptan yararlanmak yahut bir değerlendirmeye varmak istiyorsanız -özelliğinden dolayı- hepsini okumanız gerekmektedir.

Ekim 1989…

Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu