PDF

Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine PDF Oku indir

Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine kitabını araştırdık. Ayrıca Ali Şeriati tarafından kaleme alınan Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine kitap özetinin yanı sıra, Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine pdf oku, Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine yandex, Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine e-kitap pdf, Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine PDF Drive, Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine PDF indir Oku

1977 senesinde, Londra’da SAVAK personellerinin her sene binlerce defa yaptıMan «görev» îerinden birini daha yerine getirişlerinden ve ülkesinden uzaklarda sürgünde yaşayan bir düşünürü «yok ettiklerini» sandıklan günden bu güne uzun bir zaman geçmedi. Lakin geçen bu zaman bile, tüm zalimler gibi Onların ‘ ve efendilerinin de O’nu yok etmekle çok şeyin de’ ğişeceğine, düşüncelerinin ortadan kalkacağına ve sultalarını mazlum kanları üzerinde sürdürebileceklerine olan inançlarıyla, gerçeği yüzyüze getirmeye yetti ve arttı bile. Tarih zalimleri haklı çıkarmamıştır ve O’nun şehit edilişinin üzerinden iki yıl bile geçmeden savunduğu düşüncelerin bayraklaştığı bir büyük kıyamdan sonra, halkı ve yaşamını vererek yetiştirmeye çalıştığı gençliği, bu büyük şehid’e tağutlardan arınmış bir ülke ve özgür bir vatan sunmuştur. Elinizdeki kitap işte bu düşünürün, Ali Şeriati’nin türkçeye tercüme edilip yayına giren ilk eseridir Ali Şeriati’nin kimliği, düşünceleri ve mücadelesi hususunda kitabın girişinde 0’nun~~en yakın dostlarından Gulam Abbas Tavassuli tarafından yazilmiş güzel ve doyurucu tanıtma yazısından dolayı bizim bu hususta başka bir şey söylememiz gereksiz olur. Bu nedenle bizim burada değinmek istediğimiz Ali Şeriati’nin yahut «İslâm Sosyolojisi Üzerine»nin değerlendirmesinden ziyade böyle bir kitabm yaymlanışı hususundadır. Hiç bir suçlamaya muhatap olmamak için hiç bir şey yapmamanın gerektiği bir ortamda yaşıyoruz. Bu nedenle Ali Şeriati gibi düşüncesini, üzerinde çalıştığı bilim daimi ve incelediği toplumsal hadiseleri Kur’an temelleri üzerine oturtma gayreti içinde olmuş birisinin rahat bıraküacağmı sanmak fazla iyimserlik olur. Bu açıdan Ali Şeriati’nin kitaplarını yayınlamakla bir risk altma girdiğimiz düşünülebilir. Lakin biz Ali Şeriati’nin eserlerinin, İslâm ümmetinin tabii bir parçası olan ve şu an tarihi bir dönüm noktasında bulunan bir toplumun geçirdiği değişimlere köklü ve kesin bir izah getirici özellikle olduğuna inanıyoruz. Biz Ali Şeriati’yi vardığı yahut varacağı sonuç ne olursa olsunİslama, talip olmuş binlerce kişiyin eşine ender rastlanabilecek bir inançla mukayese edilemeyecek kadar farklı güçlere karşı giriştiği büyük mücadelenin düşüncesi planda hazırlayıcısı olarak tanıyoruz. Yine biz Ali Şeriati’yi çok güç şartlar altında bile halkını İslâmi hayata ve Kur’an’a davet eden cesur bir düşünür olarak da tanıyoruz. Ayrıca, bu kitabı yayınlarken yalnızca bu tür düşüncelerinden dolayı şehit edilmiş bir müsiümanm anısmı yaşatmayı ve savaşının bıraktığı noktada kalmadığını ifade etmeyi de amaçlıyoruz. Muhakkak ki toplumumuzda kavmiyet ve mezhep kaygulannı dinin temel inanç ve hükümlerinden üstün tutan insanlar mevcuttur ve bunlar kendilerinin statik düşüncelerine ters gelen her şeye karşı çıkmave engelleme faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu