PDF

Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri PDF Oku indir

Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri kitabını araştırdık. Ayrıca Ali Şeriati tarafından kaleme alınan Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri kitap özetinin yanı sıra, Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri pdf oku, Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri yandex, Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri e-kitap pdf, Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri PDF Drive, Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri PDF indir Oku

Bu kitaba duyduğumuz tabiî ilgiyi, çağımızın en alçak zorbalarından birini yere sermeye ve yeni bir devlet, toplum, ekonomi ve kültür yaratmaya doğru engellenemez adımlarla yürüyen müslüman İran’ın politik ve entellektüel konumu daha da artırıyor. Bu eylemin mimarları içinde en mühim yeri, eşsiz tavır ve davranışlarıyla, yalnız politik ve dinî önderliği üstlenmekle yetinmeyip, bunun yanı sıra İran ulusal ruhunun sembolü ve hepsinin ötesinde ideal İslâmî kişiliğin kıymetli bir örneği oluşuyla hiç tartışmasız İmam Humeynî alıyor. Lakin, İmam Humeynî’den başka, hiç kimsenin bu eserin yazan merhum Ali Şeriatî kadar kuvvetli bir etkisi olmamıştır. Burada, Ali Şeriatî’nin bir başka yerde yayına giren (1) geniş bir şekilde ve (1) Şeriati’nin biyografisi için, Gulam Abbas’ın, Şeriati’nin «On the Sociology of İslam» eserinin başına bak. (Bu eser. «İslâm Sosyolojisi Üzerine» adıyla Düşünce Yayınları içinde çıktı.) Açıklamalı biyografisini verecek değiliz, bunun yerine dikkatimizi, îran devrimi üzerinde özellikle ölümünden sonra yaptığı etkinin büyüklük ve derinliğine çevireceğiz. Ali Şeriati’nin bütün konuşma, yazı ve sohbetlerinde Pehlevî rejimi altındaki İran’ın politik, ekonomik ve diğer zavallılıkları üzerine belki tek bir söz bulamayız, ama buna karşın o, İran İslâm devriminin baş fikir babasıdır. Hüseyni İrşad’da olsun, ülkenin başka yerlerinde olsun, verdiği (ve genelde banta alman, yazıya dökülen ve her yana dağıtılan) konferanslar, İslâm’a yalnızca özel bir tapınma şekli olarak değil, tümden bağımsız, geçmişin ve şu ânın bütün ideoloji ve dinlerinden üstün ve kalbinde devrimci bir öz taşıyan bütün bir dünya görüşü (çok sevdiği deyimle cihanbinî) olarak yeni bir ilgi ve güven uyandırmıştır. Lâik eğitimden geçmiş, — bundan dolayı İslâm’dan ve îran halk kitlelerinden uzaklaşmış birden fazla aydın, Şeriatî’nin doyurucu, etkileyici ve kendine özgü düşünce şekiliyle yeniden İslâm’a kazandırılmıştır. Onun, günümüz müslüman düşünürleri içinde özel bir üslûp eşsizliği mevcuttur. Eski ve yeni Batı düşüncesini kelimenin tam anlamıyla kavramış, her türlü aşağılık duygusunu, yapmacık modernizmi ve «her iki dünyanın» iyi yanlarını alıp kaynaştırma düşüncesini bir yana bırakıp, milyonlarca İranlı’yı inandıran ve düşündüren, İslâm’ın manevî ve felsefî özü hususundaki yeni, derlitoplu ve kuvvetli görüşüyle buna karşı çıkabilmiştir. Bunun yanı sıra, İran içinde yapılan dinî konulardaki tartışmalara, bile Şeriatî, yeni bir düşünce tonu, yeni bir konuşma yöntemi ve yeni bir terimler dizisi kazandırmıştır. Bu da şüphesiz, devrimci bir başarıydı. Bu başarı, 1978’de başlayıp, Pehlevî Hanedânmın, yıkılarak, İran Islâm Cumhuriyetinin doğuşuna neden olan on iki aylık kuvvetli karşılaşmada meyvesini verdi.

Iran camileri devrimin fikir ve örgüt merkezleri olduğundan, Ali Şeriatî’nin İran’ın müslüman halkında şehâdet özlemleri doğuran eser ve fikirlerinin yankılan, vaaz ve hutbelerin pek çoğunda duyulabiliyordu. Yazılarının hatrlanabilen cümleleri, açıklama ve yorum gerektirmeksizin devrimin hazır sloganları görevi gördü ve bütün büyük gösterilerde pankart olarak taşındı. «Şehit tarihin kalbidir!», «Her gün Aşure, her yer Kerbelâ’dır»… En mühimsi, kanlarıyla bu dünya çapında Islâm Cumhuriyeti’nin temellerini atan ve Cennet’i kazananlann pek çoğu, doğrudan yahut dolaylı olarak Şeriatî’nin öğrencileriydi.

Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu