PDF

Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu PDF Oku indir

Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu kitabını araştırdık. Ayrıca Aliya İzzetbegoviç tarafından kaleme alınan Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu kitap özetinin yanı sıra, Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu pdf oku, Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu yandex, Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu e-kitap pdf, Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu PDF Drive, Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu PDF indir Oku

Tarihiyle bağları koparılmıştı. Faşizmden sonra komünizm dalgasıyla islam’a ait ne varsa silinmeye çalışılmıştı. Cezadan mü kafata her yol denenmiş ve hemen hemen başarı denilebilecek bir sonuç elde edilmişti. Sıp, Hırvat, Boşnak aynı dine mensupmuşcasına yaşı­ yor, giyiniyor, yiyip-içiyor, eğleniyorlardı. Ama katliama uğramaktan kurtulamadılar. Özgürlükçü, çağdaş batı; içindeki bu müslüman topluluğa ‘her şeye rağmen’ tahammül edemedi. Bir gecede boşalttı, Sırplar şehirleri ve tepelerden bombalar yağdırdılar. Yıllardır, aylardır hazırlanmışlardı. Lakin müslümanlar komşularının hatta evlilik yoluyla akraba oldukları bu halkın kendilerine soykırım uygulayacaklarına ihtimal bile vermiyorlardı. Hiçbir Boş na k evinde silah yoktu. Saldırıya hazırlıklı değildiler. üzerlerine yağan kurşunlarla uyandıklarında pek çoğu dünyanın en büyük dramının cansız kahramanlarıydı. Masumdular … Yapılan asimilasyonlar sonucu hemen hemen asimile olmuş ama düşman olamamışlardı. Yürekleri güzel, naif insanlardı. Onların hükümdan ceddimiz Fatih Sultan Mehmet yaşadıkları bu toprakları fethettiğinde ilk işi kiliselere dokunulmamasına ve halkın inançlarını yaşarnalarına engel olunmamasına dair idarecilere ferman göndermek olmuştu.

O ferman çoğaltılarak ülkenin her yerine dağıtılmıştı. Bugün dahi Osmanlıdan kalan, halen faaliyetlerini sürdüren medreselerin ve bir çok müessesenin duvarlarında bu fermanın orjinal halinin kopyalarıyla birlikte Boşnakçaları da bulundurulmaktadır. Onlar hoşgörü ve sevginin, insan sıcaklığının tarihi bir mirascı­ sıydılar. Bugünkü anlamıyla gerçek bir Avrupalıydılar. Yüzyılı aşkın bir süredir yok edilmeleri için dünyanın yarısı işbirliği yapmış, tarihte eşine rastlanılmayan eziyet ve baskılarla yok edilmeye çalışıl mış ama yüreklerine düşmanlık tohumları dahi ekilememiş bir Müslüman toplum uydular. Kendi hallerine bırakılsa Endülüs güzelliğinde bir Islam toplumu ve dünya kardeşliği örneği verebileceklerdi. Dini farklı olanla, rengi farklı olanla bir arada birlikte yaşayabilmenin en güzel örneğini vermekteydiler. Bugünkü dünyamızın en fazla gereksinimi olan kardeşçe bir arada yaşayabilmen in ender emsallarindendiler. Ama onların sevgi dolu yüreklerine kıydılar. Hem de en son yaşayan Müslüman Boşnağı yok etmeye kast eden vahşi bir soykırım uyguladı­ lar. Tek tek müslüman evlerine giren Sırplar öldürmekten öte bir vahşeti, halklarının tarih sayfalarına silinmez koca bir leke olarak kazıdılar. Bu kitabın yazarı A/iya izzetbegoviç onlardan biriydi. Bu güzel bireylerin güzel yürekli mücadele önderiydi. Toplumuna yapılanlara senelerdır barış güvercin i gibi çırpınmıştı. Asimilasyona onurlu karşı duruşu, barışçı mücadelesiyle kendisinden sonra gelecek olan devlet adamlarına ve çağdaşları na emsalsiz bir örnek olmuştu.

Halkının haklarını savunmaktan tehdit, hapis ve işkencelere rağmen yılmamıştı. O “bilge” bir önderdi. Tarihten günümüze, doğudan-batıya bir köprü olmuştu. Elinizdeki kitap onun çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmatarıhdan derlenmiştir. Her fırsattta halkıyla birlikte olur, onlarla konuşur, sohbet eder ve herkes ona ulaşabilirdi. Bosna-Hersek halkına, ordu mensuplarına, parti üyelerine çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarında soykırıma uğramış bir toplumun önderinin kazanılmış bir zafere rağmen bir arada yaşamak zorunda oldukları o zalim halka karşı sağduyulu davranmaveyavet ettiğini, intikam duygusuyla değil adalet duygusuyla hareket etmelerini, eğer affedebilirlerse affetmelerini, masum olan Sırp ve Hırvatlar’a asla dokunulmamasını tavsiye ettiğini göreceksiniz. Aliya lzzetbegoviç ülkeler arası görüşmelerde gerek savaş esnasında gerekse zaferden sonra onurlu ve bilge bir başkaldırışla dimdik durarak dünya barışını sağlamak maksadıyla yola çıkmış milletierin nasıl iki yüzlü olduklarını ve Bosna-Hersek’te yapılanlara seyirci kalmakta yetinmeyip soykırıma maruz kalmış bu halka ambargo uygula ‘)Brak Sırp ve Hırvatlar’dan daha öldürücü davrandıklarını yüzlerine haykırmıştır. Cesurdu, inançlıydı, azimliydi. Bunu halkına da aşıladı. Tarihe kendisinden sonra gelecek devlet ve mücadele adamları için eşsiz bir sayfa bırakarak çok sevdiği Rabbinin yanına göçtü. Ahiret yurduna intikal ettiğinde de şehitlerinin içinde olmayı dilemiş ve bugün o mütavazi kabrinde kendi yaşamı kadar temiz ve aziz bir suyun hilal şekilli, daima kaynayan, bütün kabristanı dolanan şehit mezarları içinden berrak, huzurlu, tertemiz akan savaşının sembolü havuzun yanı başında huzurla yatıyor. Hayatı gibi ölümünde de hiçbir aşırılık yok. Hayatı gibi ölümüyle de hilalin bekçiliğin i yapıyor. Komşularının tamamı şehit. Saraybosna’nın ortasında bü­ tün şehre huzur dağıtan bir çiçek bahçesinden dünyaya masumiyetin, sevginin ve barışın mesajlarını yaymaya sürdürmekte.

Onun mücadelesine kendi kelimelerinden okuyacağınız bu kitabı yayın dünyasına kazandırarak katkı sağlamak istedik. Haklı, masum ve kuvvetli olmanın en güzel örneğini halkıyla birlikte veren bilge önder Aliya lzzetbegoviç’e Allah’tan rahmet dileriz. Bize bıraktığı bu kıymetli örneklik ve ibretli kelimeleri için manevi şahsiyetine şükranlarımızı sunarız.

Aliya İzzetbegoviç – İslam Deklarasyonu PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu