PDF

Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik PDF Oku indir

Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik kitabını araştırdık. Ayrıca Aliye Umanel tarafından kaleme alınan Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik kitap özetinin yanı sıra, Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik pdf oku, Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik yandex, Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik e-kitap pdf, Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik PDF Drive, Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik PDF indir Oku

Geçen yüzyıl, Amerikan tiyatrosunun kendi macerası içinde, eşcinsellikle alakalı oyunların meydana getirdiği ve sonradan gey oyunları adını alan bir oluşuma tanık olmuştur. Bu oluşum eşcinselliğin özgürleşme anlamında yaşadığı kendi gelişimiyle paralellik göstermektedir. Sözgelimi, eşcinselliğin, toplumsal normlar sebebiyle bastırılması, tiyatroda da eşcinselliğin bastırılması; bunun ardından eşcinsel özgürlük hareketleriyle birlikte, tiyatroda da eşcinselliğin daha özgürce ele alınışı gibi hadiselerin gelişimi paralel seyretmektedir. Eşcinselliğin tiyatro sahnesinde anılmasının bile olumsuz tepkilerle karşılanması, eşcinsel özgürlük hareketlerinin gelişimi ve çeşitli hakların kazanımıyla belli bir özgürlüğe ulaşmıştır. Bu anlamda eşcinsellik Amerikan tiyatrosundaki yerini edinmek için, baskı, yasaklanma seyirci tepkisi ve yönetimin önüne geçeri karşısında bir mücadele vermiştir. Amerikan tiyatrosunda eşcinsellik, toplumsal anlamda eşcinselliğin özgürleşmesiyle sahneye taşınmıştır. Sahnede heteroseksüel yargıları, eşcinsellerin kendilerine yönelik yargıları, eşcinsel karakterlerin duruşları da zamanla değişkenlik göstermiştir. Tiyatro toplumsal olaylardan bağımsız olarak düşünülemez. Bu nedenle, Amerikan tiyatrosunda eşcinselliğin irdeleneceği bu çalışmada, eşcinsellik üzerine genel anlamda tanımların ele alınışından sonra, Amerika’da eşcinsel hareketin gelişimi aktarılacaktır. Amerikan tiyatrosunda, gerçek hayatta eşcinsellik özgürleştikçe sahnede de özgürleştiği saptanmıştır. Bu nedenle, eşcinselliğe yönelik toplumsal baskının, özgürlük hareketlerine gidişi ele alınacaktır. Aynı biçimde tiyatroda da, toplumsal baskının oyunlarda eşcinselliği baskı altına ne biçimde aldığı ve bu durumun tiyatroyu nasıl bir gelişim içerisine yönlendirdiği incelenecektir. Bunun yanı sıra, eşcinsel özgürlük hareketinin gey oyunu türünün oluşumundaki katkısı irdelenecektir. Amerika’daki eşcinsel özgürlük hareketinin kökeni olan Avrupa’daki harekete de değinerek, Amerika’daki baskının tırmanışı, Stonewall Ayaklanmasıyla hereketin isyana dönüşümü ve bunun ardından eşcinsellerin hukuksal ve politik hakları için mücadelesi ele alınacaktır. Eşcinsellerin problemlerinin oyunlara nasıl yansıdığı inceleme konusu olacaktır.

Bunun yanı sıra, tiyatroda eşcinselliğin ne biçimde sunulup nasıl tepkilerle karşı karşıya geldiğı incelenecektir. Eşcinselliğe yönelik baskıların, hem gerçek hayatta hem de tiyatroda varolduğu 20. yüzyılın başı ve eşcinsel özgürlük hareketinin doruğa ulaştığı 1970’lere kadar, eşcinselliğin oyunlara yansıyış şekli incelenecektir. Amerika’da eşcinsellikle alakalı sahnelenen ilk oyun olan Fransız yazar Bourdet’in The Captive (Tutsak; 1926) oyunundan, 1990’ların en popüler gey oyunu Angels in Amerika’ya Amerika’daki Melekler; 1991) kadar olan dönem içinde, oyunlarda eşcinselliğin ve eşcinsel karakterlerin sunuluşu, eşcinselliğe heteroseksüel ve homoseksüel bakış açısı etrafında irdelenecektir. 20. yüzyılın başında, hem gerçek yaşam Amerikası hem de Amerikan oyunlarında eşcinselliğin baskıyla karşı karşıya geldiğı zamanda, eşcinselliğin tiyatroda yer edinmek için mücadelesi anlatılacaktır. Karşılaştığı baskının oyunlara şekilsel ve içerik yönünden yansıyışı irdelenecektir. Bu anlamda, yazarların toplum tepkisinden kendini korumak için başvurduğu yöntemler oyun analizleriyle bir arada ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, Amerikan tiyatrosunda eşcinselliğin gey oyunu türüne geçişi ve bu oyunların özellikleri irdelenecektir. Amerika’da eşcinsellik hareketi ve Amerikan tiyatrosunda eşcinsellik için bir kırılma noktası olan Stonewall olayıyla yaşanan gey oyunu özellikleri saptanacak ve bu oyunlardaki, eşcinselliğe ilişkin hem homoseksüel hem de heteroseksüel bakış açılarından toplumsal yargılar, karakterlerin eşcinsellik yönünden duruşu gibi unsurlar tartışılacaktır. Karşılaştırma yoluyla yapılacak incelemede, Amerikan tiyatrosunda genelde, eşcinselliğin nasıl bir tavırla sunulduğu düşüncesi oluşturulmaya çalışılacaktır.

Aliye Umanel – Amerikan Tiyatrosunda Escinsellik PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu