PDF

Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü PDF Oku indir

Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü kitabını araştırdık. Ayrıca Alun Munslow tarafından kaleme alınan Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü kitap özetinin yanı sıra, Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü pdf oku, Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü yandex, Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü e-kitap pdf, Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü PDF Drive, Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü PDF indir Oku

Tarihin yakın dönem felsefeleri yönünden açıklanması ve yorumlanması üzerine bir tartışma metni olan bu kitabın çevrilmesi ve yayıma hazırlanması sürecinde, halen terminoloj ik olarak üzerinde uzlaşma sağlanamamış bir alanda çalışmaktan dolayı kavram ve terimlerin Türkçe karşılıklarını bulmakta zorlandık. Bazı terimleri karşılamak için kimi zaman günlük dilden yararlanırken, kimi zaman yeni sözcükler türettik. Sözcükleri seçerken kaynak dildeki kullanımın içerdiği anlamları kaybetmemeye özen gösterdik. Örnek olarak, “representation” sözcüğünü “temsil/tasavvur” olarak çevirdik. [Bunun dışındaki (!) işaretleri yazarın kendisine aittir.] Kaynak dilde “doğru” diye Türkçeleştirilebilecek birden fazla sözcük bulunmaktadır; ama biz metinde “true”nun karşılığı olarak “doğru’’yu kullandık. Buna karşın, “olmuş olan” anlamında kullanılmış “truth” karşılığı olarak “hakikat”i kullandık. “Truth”un orijinal metinde herhangi bir dinsel tınısı yoktur, ama biz yine de en uygun Türkçe karşılığın “hakikat” olduğunu düşündük. “Figurative” ve “power” gibi sözcükleri Türkçe tek bir kelimeyle karşılamak olabilecek olmadı. İlkine figüratif, İkincisine de bağlamına göre “güç” veya “iktidar” dedik. Ama metin içinde ve yazarın sona eklediği sözlük bölümünde kitaptaki temel kavramların içeriği doldurulmaktadır. Latince “struere” fiilinden türeyen “structura” sözcüğünün karşılığı olarak Batılı dillerde kurma, yapma, inşa etme anlamlarına gelen “struc-” kökünden türemiş çok sayıda sözcük mevcuttur. Bu kitapta da çok fazla geçecek olan bu sözcüklerden bazıları şunlardan oluşmaktadır: structure: yapı, kurma, yapı kurma veya bu anlamları bir arada içeren inşa Structural-structuralism: yapısal-yapısalcılık Structuration (Giddens): yapılaştırma, yapılaştırım Construct: kurma, inşa etme, Construction: kurulmuş, inşa edilmiş, yapı (Türkçede de konst- rüksiyon olarak kullanılıyor. ) Reconstruct-reconstructuralism:yeniden kurma-yeniden kurmacılık Deconstruct: yapı sökmek/çözmek/bozmak, yapısızlaştırma Deconstruction: yapısöküm/bozum/çözüm, yapısızlaştırma Dolayısıyla, kitabımızın orijinal adı “Deconstructing History” Türkçeye “Tarihin Yapısökümü/bozumu/çözümü” veya “Tarihin Yapısızlaştırılması” olarak çevrilebilirdi. Biz “Tarihin Yapısökü- mü”nü tercih ettik.

Meraklıları bu kavram üzerine yapılan t artışmaları zaten biliyor olsa gerek. Biz tercihlerimizi yaparken, bu sözcükler üzerine süregiden tartışmalarda bir taraf olmak değil, kaynak metni en iyi aktarmak maksadıyla halen kullanımda olan sözcüklerden ve tavsiyelerden en geniş ölçüde yararlanmak istedik.

Alun Munslow – Tarihin Yapısökümü PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu