PDF

Andree Michel – Feminizm PDF Oku indir

Andree Michel – Feminizm PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Andree Michel – Feminizm kitabını araştırdık. Ayrıca Andree Michel tarafından kaleme alınan Andree Michel – Feminizm kitap özetinin yanı sıra, Andree Michel – Feminizm pdf oku, Andree Michel – Feminizm yandex, Andree Michel – Feminizm e-kitap pdf, Andree Michel – Feminizm PDF Drive, Andree Michel – Feminizm Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Andree Michel – Feminizm PDF indir Oku

“Feminizm” sözcüğü Fransızca’ya 1837’den sonra girdi. Robert Sözlüğü, bu sözcüğü, “kadınların toplum içindeki rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin” olarak tanımlamaktadır.! Lakin düşünceyi eylemden ayırmak olanaksızdır. Kavramın Fransa’da oluşturulduğu günden bu yana, kadınların toplum içindeki rolü ve haklarını genişletmek üzere bir dizi eyleme de girişildi. Bunun için, feminizmin tanımı, yalnız öğretiyi değil, eylemleri de içermek zorundadır. Son 15 yılda, feminist teori, kadınların durumunun çö- zümlenmesi maksadıyla yeni kavramlar geliştirmiştir. Bu kavramlar da Fransızca’da yerleşmiş ve Robert Sözlüğü’nde yerlerini almış yer alıyor. Günümüzün feministleri, “cinsiyetçiliği”, tıpkı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zencilerin veya Fransa’daki renkli derili emekçilerin ırkçılığı kınadıkları gibi kınamaktalar. Çünkü, cinsiyetçilik, “kadın cinsine karşı uygulanan ayırımcı bir tutumdur.” Cinsiyetçilik, fallokrasinin’ doğurduğu bir sonuçtur. Fallokrasi (penis egemenliği) ise şöyle tanımlanıyor: “20. yüzyıl ortalarında ortaya çıkınış, erkeklerin (ve fallusun sembolik gücünün) kadınlar üzerindeki egemenliğini ifade eden isim.”3 Lakin feministlere göre, kimilerinin androkrasi (erkek egemenliği) veya ataerkil (patriyarkal) sistem diye de adlandırdıkları fallokrasi, yalnızca bir egemenliği anlatmaz. Bu bunun yanı sıra, erkeklerin, kadınlar üzerindeki egemenliklerini yeniden üretmek için, ellerindeki tüm kurumsal ve ideolojik olanakları (hukuk, siyaset, iktisat, ahlak, bilim, tıp, moda, kültür, eğitim, kitle iletişim araçları, vb.) tıpkı kapitalizmin kendisini sürdürebilmek için bunları kullandığı gibi açıktan  açığa veya üstüörtülü biçimde kullanan bir sistemdir.

Bu durum, feminizmin tanımlarının ve feminist mücadelenin son on yılda Fransızca’ya kabul ettirdiği kavramların, sözlüklerde verilen tanımlardan çok daha çeşitli ve geniş manalı olduklarını ortaya koyar. “Kadınların çağlar boyunca içinde yaşadıkları durumu” incelemek, örtük biçimde, bu durumun değerlendirilnıesine olanak verecek bir ölçüt bulma sorununu da bununla birlikte getirmektedir. Bu ölçüt, daha eski bir zamanda kadınların içinde bulundukları duruma, belirli bir sosyal sınıf veya bir toplumun yaşam koşullarına, veya en basitinden, öteki cinsiyet grubunun, erkeklerin durumlarına göre oluşturulabilir. Kadınların durumunun kötiiye gittiği veya erkeklerinkinden aşağı olduğu fakat böyle bir ölçüte göre yapılacak karşı karşıya geldirmalardan sonra söylenebilir.

Andree Michel – Feminizm PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu