PDF

Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF Oku indir

Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları kitabını araştırdık. Ayrıca Anna Freud tarafından kaleme alınan Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları kitap özetinin yanı sıra, Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları pdf oku, Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları yandex, Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları e-kitap pdf, Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF Drive, Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF indir Oku

Ben ve Savunma Mekanizmalarım Anna Freud 1936 senesinde babasının 80’inci doğum gününe armağan olarak yayımladı. Eser yazılışından 53 yıl sonra 1989’da Türkçeye çevrildi ve birinci basımı yapıldı. Kitapla tıp öğrenimim sırasında çocuk ve gençlik psikiyatrisi bölümünde sayın Ulviye Etaner’in analitik gruplarını izlerken tanışmış, çevirisiyle uzun seneler uğraşmış ve fakat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde asistan olarak çalışmaya başladıktan sonra bir araya gelen metnin klinik çalışmalarımızda tercih ettiğimiz dille uyuştuğunu ve anlaşılır olduğunu görünce yayımlamaya cesaret edebilmiştim. Aradan bir 15 yıl daha geçtikten sonra ikinci basım Metis Yayınlanandan yapılıyor. Bu on beş yıl içinde Türkiye’de analize olan ilgi, psikanalizi ve analitik yönelimli psikoterapileri öğrenme imkânları çoğaldı. Bilhassa İstanbul ve İzmir’de genç psikiyatri asistanlan biyolojik psikiyatri detaylarının yanında derinlik psikolojisini, insan ilişkilerinin psikodinamiğini de öğrenmenin gerektiğini hissetmeye, bu bilgileri aramaya, öğrenmeye ve uygulamaya başladılar. Bu iki şehirde psikanalitik psikoterapiyi öğreten kurumlar, vakıflar oluştu. Gerek Freud’un metapsikoloji yazılarının gerekse psikanalizin modem okullarının belli başlı eserlerinin başarılı çevirileri yayımlandı. İzmir Halime Odag Vakfı çerçevesinde verdiğim vaka süpervizyonla-rı sırasında kitabın ilk basımının piyasada bulunmadığını sürekli olarak duyduğumdan Metis Yayınları Yayın Editörü sevgili arkadaşım Müge Gürsoy Sökmen’e kitabın ikinci basımının yapılmasını önerdim. Me-tis’in yukarıda gösterilen belli başlı psikanaliz yazılarını topladığı “Ötekini Dinlemek” dizisi bence Anna Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmalarım da vatanı olmalıydı. Ben ve Savunma Mekanizmaları yazıldığı yıldan bu yana güncelliğini yitirmemiş, bugün hâlâ gerek çocuk gerekse erişkin psikanalizini öğrenenler için en etkileyici ve öğretici eserlerden biri olma özelliğini korumaktadır. Psikanalizin dört okulunun, yani dürtü kuramı, ben psikolojisi, nesne ilişkileri kuramı ve kendilik psikolojisinin içinde Anna Freud’un kitabı ben psikolojisinin ilk ürünlerinden sayılır ve doğallıkla hâlâ dürtü kuramının bilimsel gereçlerini kullanmaktadır. Psikanalizin saydığım bu dört okulu içinde bana en analitik, en çözümleyici gelen dürtü kuramıdır. Anna Freud ise psikana-litik bilgiyi matematik formüllerine benzetiyor; formülden yararlanmak için onun nasıl çıkarsandığını her an hatırlamanız gerekmez. Klinikte karşı karşıya geldiğımız her hastanın yaşam öyküsü benzersiz de olsa, bazı semptomlar ve ilişki şekilleri bizim için hastanın ruhsal yapısı, enerjisi, hatta terapi sürecinin nasıl gelişeceği hususunda şaşmaz ipuçları sunar.

Psikanaliz, kültürü anlamamıza yaptığı katkıların ve sağlıklı ruhsal gelişimin bir kuramını oluşturmasının yanında, klinik bilgi, hastalığa ait bilgi ve psikopatolojidir. Anna Freud temel eğitiminin öğretmenlik olması bundan dolayı ruhsal yapının sağlıklılığa nasıl eriştiğini hep sorgulamış, ruhsal sorunlara nasıl yardımcı olunacağıyla birlikte sağlıklı ruh gelişimi için sosyal boyutta hangi önkoşulların gerekli olduğunu bu eserinde de tartışmıştır. Bugün hâlâ güncelliğini koruyan bulgulardan biri A. Freud’un ergenlik psikolojisiyle alakalı betimlemeleridir. Ergenin duygusal ve düşünsel yaşamında yaşanan çalkantıları ergenlik zamanında ruhsal enerjinin ve dürtüsel itkilerin çoğalmasıylabağlantılandırmış, ergenlikteki davranış problemlerinin prognostik değerlendirmesinde ılımlı bir tutumu önermiştir. Anna Freud’un bu yapıtında tanımladığı saldırganla özdeşleşme savunma mekanizması travma sonrası gelişen ruhsal poblemlerin bilinmesinda, güncel tartışmalarda hâlâ psikoenerjik anlayışı temellendiren kavramlardan biridir. Kitapta bulunan ikinci özgün savunma mekanizması “bir tür özgecilik” (altruizm) ise psikanalitik literatürde hem genelde kadın psikolojisiyle hem de Anna Freud’a atfedilen bir tutumla bağlantılandı- rılmıştır. A. Freud babasının kızı, babasının izinde ilerlerken kendi yaşamını kurmayı ihmal etmiş bir kadın olarak algılanmıştır. Oysa A. Freud babasının yapıtına duyduğu ilgiyi kendi özerk yapıtlarıyla geliştirmeyi çok genç yaşta başarmış, psikanalitik kuramı çocukların davranış bozukluklarına uygulamaya başlamıştır. 27 yaşında Viyana Psikanaliz Enstitüsü’ne üye kabul edildikten sonra önceleri çocuklarını tedavi ettiği Dorothy Burlingham ile birlikte psikanaliz ilkelerine uygun bir ilköğretim okulu kurmuştur. Bu okulda öğretmenlik yapan Peter Blos ve Erik Erikson bunun yanı sıra analiz öğrencileriydi. Viyana’da Anna Freud’un kurduğu çocuk analizi tartışma grubunun diğer üyeleri olan August Aichhom, Willi Hoffer ve Siegfried Bem-feld gibi isimlerle birlikte analitik eğitimbilimi ve çocuk psikoterapi-sinin ilkelerini geliştiriyorlardı. 1938’de Naziler Viyana’yı ellerine geçirdikten sonra Freud ailesi Londra’ya göçtü.

Uzun süredir birlikte yaşadığı D. Burlingham ile birlikte A. Freud burada savaşta yakınlarını yitiren veya travmatize olan çocuklar için bir bakımevi kurdu (Hampstead Nurseries). Gelişim psikolojisi, çocuk ve erişkin analizi hususunda sayısız eser verdi, sayısız psikanalist yetiştirdi. Kendilik psikanalizinin kurucusu Kohut da onun öğrencilerinden biridir. Hayatı çok verimli, çok doluydu ve “babasının kızı” ve “başkalarının çocuklarının eğiticisi” olmanın ötesinde Anna Freud çocuk analizinin kurucusuydu. Kitabın genç arkadaşlara psikanalitik düşüncenin büyüleyici matematiğini duyumsatması umuduyla.

Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu