PDF

Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) PDF Oku indir

Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) kitabını araştırdık. Ayrıca Arda Kısakürek tarafından kaleme alınan Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) kitap özetinin yanı sıra, Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) pdf oku, Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) yandex, Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) e-kitap pdf, Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) PDF Drive, Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) PDF indir Oku

Baudouin Kudüs Kralı;  Anadolu yolgeçen hanına dönmüştü. İrili ufaklı birden fazla Haçlı gurubu, Anadolu’yu geçerek, Kudüs’e gidiyordu. Türkler bu geçen Haçlı guruplarına saldırıyor, onları yıpratıyorlardı. Bu mücadelenin en mühimsi 1099 senesinde Danimarka Kralının oğlu Sven’in Haçlıları ile yapıldı. 15.000 kişilik ordu Kılıç Arslan’ın kuvvetleri tarafından Alaşehir ile Terma içinde tamamen yok edildi. Anadolu Selçukluları Haçlılar karşısında yıpranırken, Danışmendoğulları diri kalmıştı. Danışmendoğlu Malatya’yı almak için kuşattı. Malatya hâkimi Gabriel, Bohemond’dan yardım istedi Yardıma gelen Bohemond’u, 1100 senesinde Danışmend Gazi tutsak aldı. Danışmendoğlu, Haçlıları Malatya önlerinde yenilgiye uğratmıştı. Anadolu Türk egemenleri yerli Hıristiyan halka Haçlılardan çok daha iyi davranıyorlardı. Bu nedenle Ermeni ve Süryani tarihçiler Danışmend Gazi ve Kılıç Arslan’a övgüler yağdırırlar. Malatya, Danışmend Gaziye bundan dolayı kapılarını açmıştır. Danışmend Malatya’dan ganimet aldı, ama kimsenin öldürülmesine izin vermedi. Kıtlık çeken ve tarım araçlarından mahrum halka buğday, öküz vs getirip dağıttı.

Danışmend Gazi ölünce, Urfalı Mateos “ o iyi bir adam, memleketi imar edici ve Hıristiyanlara karşı çok merhametli bir kişiydi. Hıristiyanlar ölümü için büyük matem tuttu. “ diye yazıyordu. Buna karşılık Haçlılar yerli Hıristiyan halka çok kötü davranıyorlardı. Onlara en az Müslümanlar ve Yahudiler kadar kötü davranılıyordu. Yağmaya uğruyor, toptan kılıçtan geçiriliyorlardı. Haçlılar için herkes Doğuluydu. Muhammed Tapar ile Berkyaruk içindeki mücadele de sürüp gidiyordu. Muhammed Tapar’ın baskısı sonucu Bağdat’ta hutbe Tapar adına okunuyordu. 1100 yılı başında Berkyaruk Bağdat’a gitti ve hutbe Berkyaruk adına okunmaya başlandı. Berkyaruk kışı Bağdat’ta geçirdikten sonra kardeşi Muhammed Tapar ile savaşmak üzere harekete geçti. İki kuvvet Mayıs 1100 de Hamedan yakınlarında karşı karşıya geldilar. Muhammed Tapar’ın ordusu 20 bin askerdi ve Tapar la birlikte Sermez, Ahur İnanç Yabgu, Ayaz, Müeyyidülmülk ve Nizamiler vardı. Berkyaruk’un yanında ise vezir Ebul-Mehasin, Gevherayin, İzzüddevle bin Sadaka, Sürhap bin Bedr ve Gürboğa yer alıyordu. Savaş başta Berkyaruk kuvvetlerinin üstünlüğü ile geçerken, Gevherayin’in ölmesi üzerine durum değişti.

Berkyaruk’un ordusu tamamen dağıldı. Yanında yalnızca 50 atlı kalmıştı. Berkyaruk’un veziri Ebul-Mehasin de Tapar’a esir düştü. Bu yenilgi, öteki kardeş Sencer’in durumunu güçlendirdi. O sıralar Sencer çok güçsüzdü. Sadece valilik adı, oya katılma hakkı ve sfakat akdetme yetkisi vardı. Horasan’ın büyük  bölümü Berkyaruk’un komutanlarından Habeşi’nin elindeydi. Berkyaruk, Habeşi’nin yardımı ile Horasandan asker toplayıp, tekrar Tapar üzerine yürümek istiyordu. Bunu sağlamak maksadıyla sertliğe başvurdular, örneğin Nişabur eşrafını tutuklayıp, öldürdüler. Sencer, bu uygulamaya karşı çıkarak, Horasan’ın egemenliği için çekiştiği Habeşi ile silahlı mücadeleye girişti. Habeşi Sencer’le savaşmak için 20 bin kişilik bir orduya sahipti. Yardıma Berkyaruk’u da çağırdı. Berkyaruk bin atlı ile yardıma geldi. Yapılan savaşı Sencer kazandı. Ama Berkyaruk da Sencer’in annesini tutsak almıştı.

İki kardeş tutsakları karşılıklı salıverdiler. Savaştan sonra Habeşi gizlendiği köyde bulunarak, öldürüldü. Berkyaruk da 17 atlı ile çöl yolunu izleyerek Cürcan üzerinden Damgan’a gitti. Habeşi’nin ortadan kalkmasından sonra Şehzade Sencer Horasan’da fiilen bağımsız bir egemen halini aldı.

Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu