PDF

Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler PDF Oku indir

Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler kitabını araştırdık. Ayrıca Aristoteles tarafından kaleme alınan Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler kitap özetinin yanı sıra, Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler pdf oku, Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler yandex, Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler e-kitap pdf, Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler PDF Drive, Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler PDF indir Oku

BİRİNCİ ANALİTİKLER, tabiî olarak, ÖNERME kitabi ile İKİNCİ ANALİTİKLER arasın da yer alır. ARİSTO burada, son kez ardından ispatçı ilme tatbik edeceği formel kıyas teorisini kurar. Kitabın aslına uygunluğu meselesi hiçbir zaman bahis konusu olmamıştır ve kommanterciler de onu ARİSTO’ya isnat etmekte müttefiktirler. Yalnız BİRİNCİ ANALlTIKLER’in yazılmasının İKİNCİ ANALİTİKLER’den ve TOPlKLER’den önce yahut sonra olup olmadığı düşünülmüştür. Umumî olarak, İKİNCİ ANALİTİKLER’den önceliği münakaşa olunamaz; bununla birlikte, BİRİNCİ ANALİTİKLER’in (II. 5) tariflerin ispatı üzerinde vardığı neticeleri önceden elde edilmiş sayan Birinci kitabın 31 ve 46 ncı bahisleri ardından yazılmış gibi görünmektedir. — Bir yandan da, aşağı yukarı, TOPİKLER’in BİRİNCİ ANALİTİKLER’den önce olduğu ve diyalektik araştırmanın apodiktik araştırmayı hazırladığı ve olabilecek kıldığı da muhakkaktır. İlkin, eserde görüleceği üzere, ARİSTO bir çok defalar, SOFİSTİK TUTAMAKLARIN ÇÜRÜTÜLMESİ’ne olduğu gibi, TOPİKLER’e de atıflar yapmaktadır. Sonra, bilhassa TOPİKLER Stageiralının formel kıyas teorisinde vardığı sonuçlara ve tahlillere hiç uymamaktadır. Bunlar KATEGORYALAR la aynı zamana ait gibi görünmektedir. Bu nedenler ne kadar kuvvetli olursa olsun, ORGA NON’un türlü bölümlerinin birbirinden önceliği yahut sonralığı meselesini de kesin bir biçimde halletmez: yenide» üzerinde işlenmesi ve tekrar tekrar yazılması ile ilgiliki hipotez mutlak olarak atılamaz. Eldeki eser bundan öncekilerle aynı prensiplere dayanmaktadır. Yalnız notlar daha bol ve daha çoktur; belki de, bir tercümede aşılmaması usulden olan sınırları aştığı sanılacaktır. Buna vereceğimiz yanıt kısa olacaktır. İlkin, metinde raslanılan zorluklar pek büyüktür.

Bundan başka, sillojistik istidlallerin pek çoğu, — ARİSTO, bunları açmağı faydasız bulmakla — yalnızca harflerle ve terimlerle dizayn edilmiş ve gösterilmiştir. Bu haddinden fazla kısalma mahzursuz da değildir. Bunun için, kommantere kadar gitmeden kendimizi vermek zorunda kaldığımız bu nankör işten okuyucuyu korumak suretiyle, hizmet edeceğimizi düşündük. Bu düşünce ile, metnin tamamiyle ARİSTO’ya has bir kısalıkla gösterilmesiyle yetimsenen kıyasların hepsini yeniden kurmaktan sakınmadık: mantıkçıların bundan şikâyet etmeyeceklerini kuvvetle bekliyoruz.

Aristoteles – Organon 3 – Birinci Analitikler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu