PDF

Aristoteles – Organon 5 – Topikler PDF Oku indir

Aristoteles – Organon 5 – Topikler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Aristoteles – Organon 5 – Topikler kitabını araştırdık. Ayrıca Aristoteles tarafından kaleme alınan Aristoteles – Organon 5 – Topikler kitap özetinin yanı sıra, Aristoteles – Organon 5 – Topikler pdf oku, Aristoteles – Organon 5 – Topikler yandex, Aristoteles – Organon 5 – Topikler e-kitap pdf, Aristoteles – Organon 5 – Topikler PDF Drive, Aristoteles – Organon 5 – Topikler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Aristoteles – Organon 5 – Topikler PDF indir Oku

Topikler’i teşkil eden ve özen yönünden pek farklı olan sekiz kitabın konusu, olası bilginin aleti olarak alınan diyalektiğin incelenmesidir. Bu kitaplar bilhassa Port Royal mantığı (3. bölüm, I. XVIII) ile «kullanılan bütün delillerin kendilerine icra olundukları bazı umumi başlar» diye tarif olunabilen bir Topoi yahut müşterek yerler koleksiyonunu ihtiva eder. Argümantasyon burada Birinci ve ikinci Analitikler’de incelenen ilmî ispattan çok değişikdır: gereklinin yerini olası, ilmin yerini sanı alır; tartışma, hakikatin kendini aramağa ve keşfetmeğe değil, fakat bir hasmı açıkça kuvvetsiz düşürmeğe, itirafa mecbur etmeğe çalışır. Bu demektir ki bir bütün olarak Topikler, iki Analitikler’in yazılışından önce yazılmış ve Organon’un ilk kitaplarına bağlanmış gibi görünmekte. II. den VII. ye kadar olan kitaplar olabilecek olarak en eskileridir ve doğrudan doğruya Kategoryalar’ dan sonra gelmeleri lâzımdır. İspatçı ilim teorisi burada halen bilinmemekte, terimlerin mânasının halen hiçbir teknik katîliği yoktur. Sözgelimi, αυλλογιόζ ve συλλογίζεσθαι terimleri umumi olarak istidlâli ifade etmek için kullanılmışlardır. Hiçbir suretle, Birinci Analitikler’in başında tarif edildiği üzere sillogistik tümdengelim mânasına gelmez. Bunun aksine olarak, Eflâtun diyalektiğinin hatırlamaları burada bol bol mevcuttur. Μετέχίν fiilinin sürekli olarak kullanılması bunun şahididir. — I.

ve VIII. kitaplar (öbür kitaplardaki kısa birtakım parçalan gibi) muhakkak ardındandır: Lakin sürekli olarak kıyas teorisine başvurmakla birlikte, bu kitaplar Analitikler’den sonra yazılmışlardır. Gerçekte, argümantasyon katilikten mahrum olmakta devam eder, terminoloji de gene ilk devre kitaplarında olduğu gibi belirsizdir. Topikler’in kronolojisini tesbit etmek için varılan sonuçlar, bütünlüğü içinde, bunlardır. Ana- litikler’e yapılan yollamalara gelince, bunlıır ardından yapılan düzeltmeler, yeni baştan işlemeler ve kısmî rötuşlar olarak açıklanabilir. Öbür yandan, Analitikler’de de Topikler’e yollamalar mevcuttur. Topikler’in doktrini arada birburada bile bile nakzedilmiş yer alıyor.

Aristoteles – Organon 5 – Topikler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu