PDF

Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği PDF Oku indir

Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği kitabını araştırdık. Ayrıca Arthur Schopenhauer tarafından kaleme alınan Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği kitap özetinin yanı sıra, Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği pdf oku, Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği yandex, Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği e-kitap pdf, Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği PDF Drive, Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği PDF indir Oku

Arthur Schopenhauer ile birlikte felsefe, 19. yüzyılda mühim sonuçları olan bir dönüşüm yaşar. İnsanın gerek kendi bireysel tabiatını gerekse de bütün bireylerin paylaştıkları dünyayı tek, uyumlu bir bütün olarak kavrama ve öğrenme kabiliyetinin en ilk kaynağını, kendisinden önceki idealist felsefelerde olduğu gibi, doğrudan insanın kafasının içinde, onu düşünme faaliyetinin ürünü olarak görmeyip bu kaynağı insanın bedeninde bulur. Böyle olunca da bir bakıma felsefenin ağırlık noktası, insanın düşünme yetisinden, kafasında varsayılagelmiş doğuştan bilgi formları arayışından, bedene kayar. Schopenhauer için beden, irade’nin yuvasıdır. İrade bir tür karanlık, bilinçsiz ilk kudret gibi bir şeydir; bu irade’nin biricik özelliği ‘istemek’tir, istediği de yalnızca kendisidir. İrade’nin yeri bedende olsa da, öyle ile ilgili doğrudan bilgi edinebileceğimiz bir şey değildir o. Kendisini belli eder yalnızca; ağırlık olarak, dürtü, içgüdü olarak, yaşama, varolma isteği ve gücü olarak; ama bilincimizde de izler bırakır. Schopenhauer’den hemen hemen kırk elli yıl sonra, Freudcu psikanalizde ‘bilinçdışı’ neyse, Schopenhauer’de de irade aşağı yukarı odur. Freud, psişik aygıtı (insan psişesinin yapısını) önce “birinci topik” adı verilen bir modele göre tasarlar. Burada ‘bilinçdışı-bilinçaltı-bilinç’ düzlemleriyle karşılaşırız. Bilinçdışı dürtü, bu modelde, organik-biyolojik bir ikazmdır; hedefi, tatmin olmak, doyuma varmaktır. Dürtü’nün nesnesi ise, dürtüyü doyuma ulaştıracak, yatıştıracak nesnedir. Misal verilecek olursa en belirleyici dürtü olan cinsel dürtünün cinsel nesne (obje) ile tatmini gerçekleşmez ise, bunun patojen sonuçları olacaktır. Zaten dürtüler içinde ‘bastırmaya’ en fazla hedef olanlar cinsel kökenli dürtülerdir.

Schopenhauer’in yalnızca kendini ‘isteyen’ irade’sinin anlaşılır bir endişesı: Canlı türlerinin kusursuz, ideal tipini meydana getirmek, koruyup hayatta tutmak. Çünkü bu, bedenin sürgitinin de vazgeçilmez koşuludur; irade’nin yeri olan bedenin. İrade, türü koruyabilmek ve bunu ideal tip modeli üzerinden gerçekleştirebilmek için cinsel dürtüyü kullanır. Cinsel dürtü, içgüdü üzerinden bireyi, türün tipini koruyacak seçimler yapmaya, karşı cinsi –(tabi ki farkında olmadan, içgüdüsel yönelimlerle) iradenin amaç ve hedefleri ışığında onda önceden tespit etmiş olduğu özellikleri arayarak– cinsel tatmin nesnesine dönüştürmeye yönlendirir.

Arthur Schopenhauer – Aşkın metafiziği PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu