PDF

Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar PDF Oku indir

Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar kitabını araştırdık. Ayrıca Ayşe Buğra tarafından kaleme alınan Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar kitap özetinin yanı sıra, Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar pdf oku, Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar yandex, Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar e-kitap pdf, Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar PDF Drive, Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar PDF indir Oku

İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lere kadar iktisatçılar yöntem poblemleriyla fazla ilgilenmediler. Bunun yanında, özellikle Kuzey Amerika’da, öğrencileriyle sıcak ilişkiler kurmaya önem veren iktisat hocalarının, İktisada Giriş derslerine doğrudan doğruya yöntem poblemlerinı konu alan, bi hayli ünlü bir fıkrayla başlamaları seyrek rastlanan bir şey değildi. Fıkra şu: Bir gemi kazasından sonra, bir kimyager, bir fizikçi ve bir iktisatçı birlikte ıssız bir adaya düşmüşler. Bunun yanı sıra gemiden birkaç kutu konserve almayı da başarmışlar. Bir süre sonra karınları acıkmış ve yanlarında konserve kutularını açacak bir şey bulunmadığını farketmişler. Bunun üzerine, bu üc.; akıllı kişi, alıştıkları mantık yürütme süreçlerini tercih ederek bir çözüm aramaya başlamışlar. “Kutuları ısıtalım” demiş kimyager, “böylece patlayarak açılmalarını sağlar, içindekileri toplarız.” Fizikçi ise: “Bence kayalara çarparak parçalamayı denemek daha iyi bir çözüm” demiş. Sonra, herhalde konu ekonomik yönü. ağır basan bir konu olduğu için, son sözü iktisatçıya bırakmışlar. iktisatçı: “Sakin olalım” demiş, “varsayalım ki elimizde bir konserve açacağı var…” İktisatçılar uzun seneler kuramlarını ellerinde bir konserve açacağı olduğu varsayımına dayanarak geliştirdiler. Bu varsayımın gerçekdışı niteliğinin, bundan dolayı kuramlarla gerçek dünya içindeki kopukluğun farkında olmadıkları söylenemez. Bu kopukluk iktisadın ortaya çıkışından beri yöntem tartışmalarına konu olmuştu. Ama kuramların gerçekten kopuk varsayımlar temelinde geliştirildiğinin farkında olan iktisatçılar, bu kuramlardan vazgeçmenin iktisadın gelişmesiyle alakalı olarak yaratabileceği poblemlerin daha çok farkındaydılar.

Dolayısıyla, yöntem tartışmalarının yöntem alanında kalmasına, yapılan işi etkilememesine özellikle dikkat edildi. Ama belirli zamanlarda, yöntem problemlerinin disiplinin bütününe yayılıp genel bir sorgulamaya dönüşmesi engellenemedi. Bu zamanlarda “iktisadın krizi” belirgin bir tema olarak yaşandı. Sözü edilen kriz, iktisatçıların araştırma konularını ve araçlarını seçerken, değişik kuramların geçerliliklerini tartışırken, araştırma sonuçlarını üreticilerin, tüketicilerin ve politikacıların kullanımına sunarken, hatta sınıfa girip ders anlatırken karşı karşıya geldikları sorunlarda kendini gösteren bir kriz. 1970’lerden beri, iktisadın böyle bir kriz dönemine girmiş olduğunu aktarabiliriz. Diğer kriz dönemlerinde olduğu gibi, bu sürede de, yöntemle alakalı konulara duyulan ilginin arttığını, yöntem tartışmalarının yoğunlaştığını görebilinmekte.

Ayşe Buğra – İktisatçılar ve İnsanlar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu