PDF

Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı PDF Oku indir

Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı kitabını araştırdık. Ayrıca Aytunç Altındal tarafından kaleme alınan Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı kitap özetinin yanı sıra, Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı pdf oku, Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı yandex, Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı e-kitap pdf, Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı PDF Drive, Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı PDF indir Oku

Tyanalı Apollonius’un yaşam öyküsünü çocukluğumda “büyüklerimden” dinlemiştim. Bana bu dinlediklerimden hiç kimseye söz etmemem gerektiği de tembihlenmişti. (1951) Kemerhisarlı Apollonius’un “yaşamını” yazmayı hep istedim. Son 35 yıl içinde belge ve bilgi topladım. Çocukluğumda dinlediğim Apollonius’un veya Araplar’ın içindeki adıyla Balinius/Balyonos’un müthiş yaşamını yazmak altmış yaşımdan sonra nasip oldu. Buna da şükür. Bu müthiş ermişin Türkiye’de ilk kez yayına giren yaşamı ve eserleri umarım ilgi çeker. Kaldı ki, Apollonius, bizden biridir. Anadolulu bilge bir kişidir. Apollonius’un doğum yeri olan Tyana Kenti, Antik zamanda Geç Hitit İmparatorluğu’nun Başkenti olan Tuvana idi. Dolayısıyla ataları itibariyle Apollonius, son/geç Hititler’le ilişkiliydı. İşte bu geç Hititli ermiş önümüzdeki senelerda özellikle Hıristiyan Alemi’nde adından en fazla söz edilecek kişidir. Bu kitap yazarlık yaşamımın 40. senesinde hem bu uzun serüvende bana destek olan dostlarıma hem de kıymetli okurlarıma ufak bir armağandır. Böyle bir kitap yazacağımı bilen ve/yahut tahmin eden dostlarım için bu kitap bir sürpriz olmamıştır.

Ama ya tahmin etmeyenler için! Umarım onlar da şaşırmazlar. Tyanalı Apollonius, SANAL bir roman kahramanı değil, tüm yaşamı, başta Roma İmparatorluğu’nun arşivleri olmak üzere, ayrıntı kısmıyla belgelenmiş GERÇEK bir ermiştir. Yaşadığı çağda (1.yy) “İnsan Suretindeki Tanrı” olarak yüceltilmiş, zindanlara atılmış ama görüşlerinden hiçbir biçimde ödün vermemiş bir Bilge’dir. Onun varlığı ve yaşamı, 4. yüzyıldan başlayarak, Hıristiyanlığın korkunç baskısından kurtulabilmek isteyen Aydınlara, bu meyanda Tapınak Şövalyeleri’ne, Gül ve Haç Kardeşliği Örgütüne, Hümanizmin Kurucularına ve nihayet günümüzün “bilimine” damgalarını vurmuş bazı akademisyenlere, bağlı oldukları Kilise-Dışı Occult örgütlerince iletilmiş, okutulmuş olduğu için “Yol Gösterici” sayılmıştır. Bunun yanı sıra başta Katolik Kilisesi olmak üzere tüm bağnaz Hıristiyanlar, yüzsenelerca O’nun adını ve eserlerini gizlemişler ve/yahut yok etmek istemişlerdir. Bunun nedeni, daha 3. yy’dan bu yana Romalı Pagan ve Helen düşünür, yazar, devlet adamı ve filozofların İsa Mesih ile Apollonius’u kıyaslamaları ve ikincisini birincisinden ÜSTÜN saymalarıdı. “Yoksul Tanrı” (The Poor God) adıyla yazdığım bu kitapta, Tyanalı Apollonius’un hemen hemen 2000 yıllık macerasınin bazı yanlarını okuyacaksınız. Apollonius’un “Ayak İzlerini” takip edenler O’nun tıpkı bir “Deus Absconditus” (Invisible God=Göze Görünmeyen Tanrı) gibi İncil’in sayfalarının içinde, bundan dolayı İsa Mesih’in “portresinin” ardında belki de O’nun maskesiyle gizlenmiş olarak dolaşmakta olduğunu biraz hayret, biraz şaşkınlık ama eminim ki heyecan duyarak okuyacaklardır. Tyana (Kemerhisar)’da 2001 senesinde İtalyan hükümetince başlatılan kazı çalışmaları, nihayet tamamlanmak üzeredir. Bu kazılar, Dr. Asım Tanış’ın başkanlığında yürütüldü ve Apollonius’un 2000 yıl önceki yaşam alanı görülmektedirtıldı. Şimdi 2002’den başlayarak her sene Temmuz ayında “Apollonius Kültür Festivali” düzenleniyor.

Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu