PDF

Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi PDF Oku indir

Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi kitabını araştırdık. Ayrıca Barış ÜnlüSarp BalcıSina Akşin tarafından kaleme alınan Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi kitap özetinin yanı sıra, Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi pdf oku, Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi yandex, Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi e-kitap pdf, Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi PDF Drive, Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi PDF indir Oku

Tarihimizin çok mühim bir dönüm noktası olan II. Meşrutiyet’in 100. yıldönümünü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi büyük bir kongreyle kutlamayı hayli önceden kararlaştırarak işe girişti. 28-30 Mayıs 2008 tarihlerinde fakültemizde gerçekleştirilen “1908-2008: Jön Türk Devriminin 100. Yılı” başlıklı ülkeler arası kongrenin programında açılış bildirileriyle birlikte 79 bildiri yer alıyordu (bazı gelmeyenler bundan dolayı kimi bildiriler sunulamadı). 1.Meşrutiyet: Anayasa Rejimi Geliyor, Cumhuriyet Yolu Açılıyor – Prof. Dr. Halil İnalcık Bu kürsüde otuz sene önce ders veriyordum. 1956-1972 senelerı içinde “Devrim Tarihi” ve “İdare Teşkilat Tarihi” dersleri verdim. Siz öğrencilerin huzurunda tekrar konuşmak beni son derece mutlu ediyor. Şimdi, otuz sene sonra genç nesli, sizleri karşımda görmekten bahtiyarım. Türkiye bugün tekrar siyasi ve toplumsal bir bunalım devresi geçirmektedir. Bin senelik tarihimizden beri geleneklerimizi temsil eden Türk milleti, yeniden derin buhranlarla yüz yüzedır. Samuel Huntington ünlü yazısında, dünya çapında kültürce bölünmüş milletler içinde Türkiye ve Rusya’yı misal gösterir.

Türkiye, otuz senedir bir kültür ve siyaset bunalımının içinde yuvarlanmaktadır. Bu konferans, tarihimizde bunalımın en keskin emsallarinin meydana geldiği bir dönemi konu alıyor. 1908’deki meşrutiyet, saltanatı fiilen yıkmış, günümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni hazırlamıştır. Bugünkü Türkiye’yi anlamak için meşrutiyet dönemini anlamak şarttır. Bu sempozyumu, böyle bir görüş yönünden ele almak gerekir. 1.Meşrutiyet zamanında çok yoğun bir uyanış, aydınlanma hareketi görülür. Aydınlar Batı’dan geniş bir tercüme faaliyeti içine girdiler. O bunalımlı zamanda genç Türkler ve yeni yetişen genç nesil, bu arada Mustafa Kemal gibi genç kurmay subaylar; Garpçıları, Celal Nuri’nin, Kılıçzade Hakkı’nın, Hüseyin Cahit’in yazılarını heyecan ile okuyor, devlet ve toplum için çıkış yolları arıyorlardı. Garpçılar yanında bunun yanı sıra Türklük ve Türkçülük akımı gündeme gelmişti. Tabii öbür tarafta, İslam’da reform isteyen İslamcılar vardı. Durumu, Türkçülerin önderi Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset kitabında özetlemiştir. Üç Tarz-ı Siyaset, Türkçülük, İslamcılık ve Garpçılık akımlarını özetler. I. Dünya Savaşı sonunda padişahlık çökünce, Garpçılık ideolojisini hayata geçiren Atatürk’tür.

Atatürk’ün fikirleri daha o zamanda olgunlaşmış, radikal Garpçılığı temel kavram olarak benimsemiştir. Ziya Gökalp’ın temsil ettiği Türkçülük ve Türk milliyetçiliği ideolojisi Garpçılıkla, milli devlet ideolojisiyle bir bakıma uyum halinde idi, fakat Ziya Gökalp, bir toplumu bir arada tutan, onun çimentosunu oluşturan şeyin, örfüâdat olduğunu dile getiriyor, Türk’ü bir arada tutan şey din dahil örfüâdattır, diyordu. Gökalp’a göre kültür organik bir bütündür; edebiyat, tarih, iktisat, bediiyat (estetik); bütün bunlar milli-kültür olgusunu yapmakta ve toplum milli kültürle hayat bulmak ve yaşamaktadır, diyordu. Bu enteresan sosyolojik teori, tabii Durkheim’dan gelen strüktüralistfonksiyonalist sosyolojiye dayanıyordu.

Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin – 100. Yılında Jön Türk Devrimi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu