Teknoloji Kitapları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi PDF indir

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi PDF indir, e-kitap sitemizde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Bekir Çar tarafından kaleme alınan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi kitabı 114 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi kitabını 9786257358910 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi kitap özeti, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi pdf oku, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi yandex, Bekir Çar e-kitap pdf, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi PDF Drive, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi PDF Oku

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi Kısa Özet

Bölüm I – Giriş
1.1. Problem Durumu
1.2. Alt Problemler
1.3. Araştırmanın Amacı
1.4. Araştırmanın Önemi
1.5. Varsayımlar
1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
1.7. Tanımlar
Bölüm II – Kavramsal Çerçeve
2.
2.1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
2.2. Sınıf Yönetimi
2.3. İlgili Araştırmalar
Bölüm III – Yöntem
3.
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Verilerin Toplanması
3.4. Verilerin Analizi
Bölüm IV – Bulgular
4.
4.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışlarına Ait Puan Dağılımı
4.2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerine Ait Puan Dağılımı
4.3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin Demografik Bilhassarine Göre Puan Dağılımı
4.4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışlarının Demografik Bilhassarinin Puan Dağılımı
4.5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeyleri Puanları ile Sınıf Yönetim Davranışları Puanları Arasındaki İlişki
4.6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları ile TPAB Düzeylerini Arasındaki İlişki
Bölüm V – Tartışma
5.
5.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışları Dağılımına İlişkin Tartışma
5.2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin Dağılımına İlişkin Tartışma
5.3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeyleri Cinsiyet, Mesleki Kıdem,Akademik Eğitim Düzeyi, Mezun Olunan Fakülte Bölgesi, Görev Yaptığı İlçeye , Spor Branşı , Gün İçinde Teknoloji Kullanımı ve Yaş Değişkenine Göre Tartışma
5.4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışları Cinsiyet, Mesleki Kıdem,Akademik Eğitim Düzeyi, Mezun Olunan Fakülte Bölgesi, Görev Yaptığı İlçeye , Spor Branşı , Gün İçinde Teknoloji Kullanımı ve Yaş Değişkenine Göre Tartışma
5.5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeyleri ile Sınıf Yönetim Davranışları Arasında Anlamlı Bir İlişki Olup Olmadığına İlişkin Tartışma
5.6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışları TPAB Düzeylerini Anlamlı Bir Şekilde Yordayıp Yordamadığına İlişkin Tartışma
Bölüm VI – Sonuç ve Öneriler
6.
6.1. Sonuç
6.2. Öneriler

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Açısından İncelenmesi PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu