PDF

Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 PDF Oku indir

Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 kitabını araştırdık. Ayrıca Bedri Gencer tarafından kaleme alınan Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 kitap özetinin yanı sıra, Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 pdf oku, Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 yandex, Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 e-kitap pdf, Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 PDF Drive, Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 PDF indir Oku

Elinizdeki eserin yazarı Bedri Gencer ile nisbeten geç bir tarihte, yanlış hatırlamıyorsam 1999 senesinde bir toplantıda tanışmıştık. Daha sonra sürekli olarak görüştük. Gerek yaptığımız sohbetler, gerekse çalışmaları aracılığıyla onun istisnaî entelektüel kişiliğini fark ettim. Karşımda müthiş bir tecessüs ile öğrenme ve öğretmeye kendisini adamış, mühim eserler verme potansiyeline sahip bir kişi vardı. Bu beklentileri boşa çıkarmayan Bedri, sonunda kendisinden beklenen ilk büyük eseri verdi. İslâm’da Modernleşme, 1839-1939, hem keyfiyet, hem kemiyet itibariyle büyük bir eser. Eserin büyüklüğü, yazarın konuyu “evrensel” bir perspektiften incelemesinden kaynaklanıyor. Bundan kasıt, Doğu ve Batı’yı kuşatan, bütüncül, çok-katlı bir mukayeseli perspektiftir. İslâm dünyasının modernleşmesi, temelde Batı’nın kültürel etkisinden kaynaklandığı için akültürasyon kaynağı Batı’daki dönüşüm kavranmaksızın Doğu dünyasının zorlandığı modernleşmenin de kavranamayacağı tabiidir. Bundan dolayı Gencer, önce bizzat Batı’nın yaşadığı modernleşme tecrübesinin mukadderatını tespit ediyor. Onun tespitine göre “sekülerleşme” de denen Batılı modernleşme, bir “evrensel âdil düzen” kurma düşüncesinden kaynaklanıyor. O, Batılı modernleşmenin arkasında yatan bu “kozmopolis ve teodise” münasebetini keşfetmek suretiyle modernleşmelerin etkileşimini bir medeniyetler karşılaşması olarak konu alıyor. Buradan hareketle Gencer, gördüğüm kadarıyla üç-katlı bir mukayese yapıyor. Birincisi, aslında dinin dışarıdan dönüştürülmesi manasına gelen “sekülerleşme” de denen modernleşme karşısında üç İbrahimî din, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın zorlandığı modernleşmenin mukayesesi. Burada o, zorlandıkları modernleşmenin enerjiklerinin ortaklığına karşılık modernleşme tarzlarının bu üç dinin kişiliğistiklerine göre değiştiğine gözleri üstüne topluyor.

İkincisi, münhasıran Batılı ile İslâmî modernizmin mukayesesi. Üçüncüsü, Batılı modernlik karşısında Türk ve Arap İslâm düşüncelerinin mukayesesi. Bedri Gencer, erken modern İslâm dünyasında geliştirildiğini tespit ettiği “Türk, Arap ve Hint” olmak üzere belli başlı üç İslâm yorumunu İslâm modernizmine ilişkin genel çerçevede karşı karşıya geldirmakla birlikte derinlemesine, mukayeseli bir vak’a incelemesi için doğal olarak Türk ile Arap İslâm düşüncesi üzerinde yoğunlaşıyor. Buradaki “Arap”tan kasıt ise, Arap dünyasının merkezinde bulunan, İslâm modernizminin kaynağı Mısır.

Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu