PDF

Berrin Taş – Cehennem Şiirleri PDF Oku indir

Berrin Taş – Cehennem Şiirleri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Berrin Taş – Cehennem Şiirleri kitabını araştırdık. Ayrıca Berrin Taş tarafından kaleme alınan Berrin Taş – Cehennem Şiirleri kitap özetinin yanı sıra, Berrin Taş – Cehennem Şiirleri pdf oku, Berrin Taş – Cehennem Şiirleri yandex, Berrin Taş – Cehennem Şiirleri e-kitap pdf, Berrin Taş – Cehennem Şiirleri PDF Drive, Berrin Taş – Cehennem Şiirleri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Berrin Taş – Cehennem Şiirleri PDF indir Oku

Aptallaşma; Emperyalist ABD, Irak’ta bütün insani değerleri yerle bi ederken başlıyorum bu yazıya. “Batı uygarlığı”, Irak’ ta insan değerler yerle bir edilirken sus pus. Bu sus pus dünya çapında DailJ Mirror, Bush’un ABD başkanı seçilmesini şöyle yorumlamış “59.054.087 kişi nasıl bu kadar aptal olabilir?” Bu yorum karşısında şöyle düşündüm. Dünyada yaşayan in sanların keşke bu kadarı aptal olsaydı. Acımasız mı düşünüyorum. Hayır. İnsanlık tarihi, bir anlam da aptallıklar tarihidir. Filozof Kındi’yi aptallar dövdürdü. Filo· zof İbni Rüşd’ü aptallar sürgüne yolladı. Bruno’yu aptallar yak tı. Peki, insan nasıl aptal olur. Yoksa doğuştan mı aptallık. An· cak en azından Descartes’tan beri sağduyunun insanlarda eşil dağıtıldığını bilinmekte.

Descartes’ a göre, “doğruyu yanlıştar ayırt etme gücü bütün insanlarda yaradılıştan eşittir.” (1) Buna ben de katılıyorum. İyi, ama insanlar, doğruyu yanlış­ tan ayırt edemeyecek kadar nasıl oluyor da aptallaşıyorlar. Şöyle düşünüyorum bu hususta. İlkel toplumun büyücüsü, büyüsü tutmayınca, ya büyücülüğü bırakmalı, veya büyücülü­ ğünü sürdürmek için bir yöntem bulmalı. Bu yöntem aptallaştırma yöntemi … Burda aptallaştırmanın tarihini yazacak değilim. Bilinmesi gereken şu. Burjuvazi, aptallığı dizgeleştirdi. Bilerek. Çünkü aptallaştırma burjuvazi için zorunluydu. Zorunluydu, karmaşık yapısının görünmemesi, kavranmaması isteniyordu. Ergin Yıldızoğlu, bakın ne diyor, “Bili­ şim, iletişim teknolojileri bilgisizliği, yalanı yayıyor, neoliberalizm sosyal devleti parçalıyor, postmodernizm de insan aklına güveni( . ) Kapitalist uygarlığın büyük ironilerinden birinin de, sanırım bilgi işlem sistemlerinin, iletişim teknolojilerinin, sibernetik uzayın (İnternet) oluşmasının ‘Aydınlanma’ya ve aklın dünyayı anlama kapasitelerine yönelik bir saldmyla çakışması, bu dönemin de ‘bilgi çağının’ başlangıcı olarak selamlanıyor olmasıdır. “(2)

Berrin Taş – Cehennem Şiirleri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu