PDF

Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler PDF Oku indir

Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler kitabını araştırdık. Ayrıca Brian Morris tarafından kaleme alınan Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler kitap özetinin yanı sıra, Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler pdf oku, Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler yandex, Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler e-kitap pdf, Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler PDF Drive, Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler PDF indir Oku

“Tüm insanlık, Yunanlılar ve Yunanlı-olmayanlar hep birlikte tanrıların varlığına inanır.” Platon, ikibin yıldan da uzun bir zaman önce böyle yazmıştı. İnsanlığın tümü düşünüldüğünde belli bir din şekilinin evrensel olduğunu çok az kişi inkâr edecektir. Bu bakımdan kutsala ve tinsel varlıklara ilişkin düşünceleri hâlâ ifadelendirmemiş bir toplum bulmak zorundayız. Dine metih maksadıyla ulaşanlar, dinsel veya tanrıcı bir dünya görüşünü savunurlarken doğal olarak dinin evrenselliğini vurgularlar, fakat anımsanmasında yarar olan nokta, dinsel inançlara yönelik kuşkucu tutumların da olabileceken tüm kültürlerde ifade bulduğu ve dünyanın doğalcı [natüralist] kavramlaştırmasının da uzun bir tarihe sahip olduğudur. Bunun yanı sıra Radcliffe-Brown bu bakımdan şunları ileri sürecek noktaya kadar varmıştır, Her insan toplumunda, kaçınılmaz olarak iki farklı ve bir anlamda çatışan doğa kavramlaştırması var olmuştur. Bunlardan doğalcı [natüralist] olanı heryerde teknolojiye içkin-dir ve 20. yüzyıl Avrupa kültürümüzde de düşüncelerimizde açık ve egemen hale gelmiştir. Mitolojik veya tinselci [spiritualist] denilebilecek olan diğer kavramlaştırma ise mitos ile dine içkindir ve felsefede çoğu zaman açık hale gelir (1952: 130). Saflık ve Tehlike’de “ilkel dünya görüşü”nü esası itibariyle dinsel ve simgesel olarak tanımlayan Mary Douglas, ardından bu “ilkel iman” düşüncesini sorgulayacak ve belli bir dünyevi yönelime sahip birden fazla kabile kültürü de olabileceğini ileri sürecektir. Douglas, Müslüman olmakla birlikte dinlerini yalnızca tipik bir Londra varoşunda yaşayanlar kadar ciddiye alan İran’ın Basseri göçerleri üzerine Barth’ın yaptığı çalışmayı anmakta ve antropologların “mümin ilkel mitosundan kurtulmaları” gerektiğini öne sürmektedir (1975: 81). Bu, bana, yazısız halkların tümünün özde dinsel olan kavramsal kategorilerle bütünüyle sarmalandığını düşünen yaklaşıma göre daha tercih edilebilir gibi gelmektedir. Doğa, toplum ve dünya üzerine farklı kavramlaştır-maların birarada var olduklarım görmek için birden fazla birinin Batı düşünce geleneğinin kaynağı olarak gördüğü Yunan düşüncesine geri dönüp bakmamız yeterli gelmektedir. başladığımızda yahut zihnimiz normaldeki gibi geliştiğinde hayata ve evrene topluluk olarak bakışımız mecburen kökten değişirdi. Çünkü gerçekliğe ilişkin önceki sınırlı kavrayışımız, bütün felsefi soruların en temeline çok değişik bir ışık tutmuş olurdu.

Brian Morris – Din Üzerine Antropolojik İncelemeler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu