PDF

Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak PDF Oku indir

Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak kitabını araştırdık. Ayrıca Bülent BilmezGülay KayacanŞükrü Aslan tarafından kaleme alınan Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak kitap özetinin yanı sıra, Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak pdf oku, Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak yandex, Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak e-kitap pdf, Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak PDF Drive, Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak PDF indir Oku

1937-38 senelerında Dersim’de yaşanan toplumsal travmanın doğrudan tanıklarıyla yapılmış görüşmeler, konuyla alakalı otobiyografiler, biyografik çalışmalar, Osmanlı zamanındaki resmi raporlar, yazışmalar, mektuplar, Cumhuriyet zamanındaki askeri ve sivil bürokrasi raporları vb. kaynaklar kullanılarak onlarca kitap yayımlanmış, birkaç da belgesel film yapılmıştır. Bu toplumsal olaylarla alakalı yazılı kaynakların pek çoğunun ya resmi veya muhalif ideolojiler ekseninde şekillenmiş olduğu ve hadiselerin yalnızca siyasal söylemler etrafında ele alındığı görülmektedir. Bazı resmi ve muhalif ideolojilerin temsilcileri bu alanı kendi politikalarını haklı çıkarmanın bir aracı olarak kullanmakta, böylelikle de geçmişi dar bir siyasal söylem alanının içine hapsetme anlayışını yeniden üretmektedirler. Bunun yanı sıra metinlerin çoğu isyan/bastırma, baskı/direniş, askeri hârekat/silahlı direniş, silahlı milisler/askerler, kahramanlar/vatan hainleri, şeyhler/komutanlar vb. zıtlıkların çizdiği alanın sınırları içine hapsolmaktadır. Daha da kötüsü konuyla alakalı tartışmaların “olaylarda ölen kişi sayısı”yla alakalı spekülasyonlarla çerçevelenmesidir. Bu ele alış şekili, yaşananları önemsizleştirmekte, geçmişle bugün içindeki ilişkiyi kısırdöngüsel bir alana çekmektedir. Bütün bunlar, yaşanan toplumsal travmanın sosyal ve kültürel boyutlarının sonraki kuşaklara nasıl aktarıldığı ve onlarca nasıl anlamlandırıldığı, kolektif belleğin kuşaktan kuşağa yeniden kuruluşunu nasıl etkilediği, kuşaklar içinde ne tür “sağaltıcı” mekanizmaların geliştirildiği, sürgün edilenlerle edilmeyenler içinde anlatı değişikliklarının olup olmadığı gibi birden fazla konu üzerine daha az düşünülmesine ve konuşulmasına neden olmaktadır. Oysa geçmişte ne oldu sorusu kadar, geçmişin bugün farklı toplumsal gruplarca nasıl kurgulandığı veya kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığı da mühimdir. “Belleklerdeki Dersim ’38 Kuşaklararası Sözlü Tarih Projesi” sözü edilen bu tür noksanlıkleri, bir ölçüde de olsa giderecek biçimde kurgulandı. Bu çalışmada, resmi tarihte “Dersim İsyanı”, sivil tarih incelemelerinda “Dersim ’38” olarak adlandırılan hadiselerin farklı kuşakların anlatımlarından derlenmesi ve karşı karşıya geldirılması hedeflendi. Bu bağlamda, konuyla alakalı sıradan bireylerin belleklerindeki, bir kuşaktan öbürüne aktarılan veya aktarılmayan bilginin analizine yönelik kapsamlı bir sözlü tarih alan çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Dersim kökenli olmayan bazılarının “Dersim 1937-1938” hadiseleriyla alakalı anı, bilgi ve yaklaşımları da derlendi. Böylelikle, resmi ve sisteme muhalif ideolojilerce diyaloga izin vermeyen bir geçmiş alanının dışında bir alan, onların dışarıda bıraktıkları, göz ardı ettikleri konuların ve yaklaşımların yer alabileceği, kamuoyuyla paylaşılabilecek, üzerinde konuşulabilir bir toplumsal alan oluşturulması amaçlandı.

Türkiye’de farklı etnik, dini kökenli kültürel ve toplumsal gruplar içinde karşılıklı anlayış ve hoşgörünün insan hakları ve demokratik yurttaşlık hakları temelinde geliştirilmesine büyük gereksinim mevcuttur. Bu bakımdan, toplumsal travmaların farklı kültürel ve toplumsal gruplardaki “sıradan” insanlar aracılığıyla kuşaklariçinde nasıl aktarıldığını, onlar tarafından nasıl anlamlandırıldığını ve siyasal konjonktürün aktarım şekillerini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik daha fazla akademik çaba gerekmektedir. “Toplumsal Bellek, Kuşaklararası Aktarım ve Algı: Dersim ’38’i Hatırlamak” adını taşıyan bu rapor hem dayandığı alan araştırması hem de içerdiği bulgularla bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Bu çalışma bunun yanı sıra, Türkiye’de git gide daha acil hale gelen gelen “toplumun geçmişiyle yüzleşme” sorununun çözümüne bir katkı niteliğindedir. Raporun Sonuç bölümünde vurgulandığı gibi, “Toplumsal olarak yüzleşilmemiş, hesaplaşılmamış olaylar, insan haklarına saygılı demokratik bir toplum olmanın önünde engel oluştururlar.”

Bülent Bilmez, Gülay Kayacan, Şükrü Aslan – Dersim ’38’i Hatırlamak PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu