PDF

Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 PDF Oku indir

Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 kitap özetinin yanı sıra, Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 pdf oku, Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 yandex, Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 e-kitap pdf, Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 PDF Drive, Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 PDF indir Oku

Ebû Abdillâh Ca‘fer b. Muhammed el-Bâkır b. Alî Zeynil‘ağabeydîn (ö. 148/765) İsnâaşeriyye’nin altıncı, İsmâiliyye’nin beşinci imamı, Ca‘ferî fıkhının kurucusu. 80 (699) yahut 83 (702) senesinde Medine’de dünyaya geldi. Babası İsnâaşeriyye’nin beşinci imamı Muhammed el-Bâkır, annesi Hz. Ebû Bekir’in torunu olan Kasım b. Muhammed’in kızı Ümmü Ferve’dir. Böylelikle Ca‘fer es-Sâdık’ın soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından da Hz. Ebû Bekir’e ulaşmaktadır. Künyesi büyük oğlu İsmâil’e nisbetle Ebû İsmâil ise de onun kendisinden önce vefat etmesi sebebiyle daha çok Ebû Abdullah, bazan da Ebû Mûsâ diye anılmıştır. Lakaplarının en ünlüu Sâdık olup Sâbir, Fâzıl, Tâhir ve Âtır lakaplarıyla da zikredilmiştir. Dedesi Zeynelâbidîn’in ölümü sırasında on beş yaşında olan Ca‘fer es-Sâdık, ilk bilgileri ondan ve babası Muhammed el-Bâkır’dan aldı. Babasının on dokuz yıl süren imâmetinden sonra kendisi de otuz dört yıl aynı vazifeyi sürdürdi.

Ca’fer Es-Sâdık – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 07 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu