Felsefe Kitapları

Çağdaş Yorumbilim Kuramları PDF indir

Çağdaş Yorumbilim Kuramları PDF indir, e-kitap sitemizde Çağdaş Yorumbilim Kuramları kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Osman Bilen tarafından kaleme alınan Çağdaş Yorumbilim Kuramları kitabı 280 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Çağdaş Yorumbilim Kuramları kitabını 9786055063894 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Çağdaş Yorumbilim Kuramları kitap özeti, Çağdaş Yorumbilim Kuramları pdf oku, Çağdaş Yorumbilim Kuramları yandex, Osman Bilen e-kitap pdf, Çağdaş Yorumbilim Kuramları PDF Drive, Çağdaş Yorumbilim Kuramları Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Çağdaş Yorumbilim Kuramları PDF Oku

Çağdaş Yorumbilim Kuramları Kısa Özet

Haberci-Tanrı Hermes, tanrılarla insanlar içinde haber getirip götüren bir elçilik görevi üstlen­diğinden, yaptığı iş bir tür tercümanlıktır. Dola­yısıyla Hermes, anlaşılmaz olanı insanın söz kalıbına döktüğü için, mitolojide dil ve yazıyı icat etme onuru ona atfedilir. Bu tanrının isminden türediği düşü­nülen hermëneia da duyular-üstü dünya ile duyulur dünya içindeki bu yorumlama ve çeviri faaliyetinin adı olmuştur. Platon bu görevi şairlere verir.

Klasik yorumlamada hermeneutik, yalnızca kutsal kitapları tefsir ve tevil ederken karşılaşılan poblemlerin çözülmesi için başvurulan sıradan bir yardımcı disip­lindi. Ama özellikle Batı`da gelişen ticaret ve değiş­meye başlayan sosyal ve siyasi yapılarla birlikte Rö­nesans`ta Roma hukukunun derlenmesi ve kod­lanması ihtiyacı meydana geldiğinda bu, hukuksal yo­rum ilkelerinin gelişmesine yol açtı ve 19. yüzyılda Tarih Okulu`nun gelişmesine kadar filoloji ve tarih incelemeleriyla mühim bir mesafe alındı.

Çağdaş hermeneutiği en genel anlamda, yazılı ve söz­lü ifadeleri anlama ve yorumlamanın temel ilkeleriyle birlikte, bu ilkeleri uygulamalı olarak bir bilim haline gelmesinde, bu tarihsel aşamalar belirleyici iken, ön­cü kişi Schleiermacher olmuştur. Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer, Betti, Hirsch, Habermas, ve Apel`in çalışmalarıyla yorumlama ve anlama sanatı dil ve ifade olanakları ölçüsünde zenginleşti ve sis­temli bir duruma geldi. Tabii burada Platon, Aristoteles, Augustinus, Vico, Mili ve özellikle Alman idealiz­minin ve romantizminin katkıları inkar edilemez.

Her yorumlama edimi, “yeniden yaşama tecrübesi, zihinsel süreci yeniden inşa eden tekrar kazanılan bir tecrübedir”; yani bir kendini anlamadır, işte kılavuz niteliğiyle bu kitap da kendini anlamaya dönük anla­ma ve yorumlama sanatına dair kilometre taşlarının döşendiği durakları gösteren bir çalışmadır.

Çağdaş Yorumbilim Kuramları PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu