PDF

Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı PDF Oku indir

Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı kitabını araştırdık. Ayrıca Caner Taslaman tarafından kaleme alınan Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı kitap özetinin yanı sıra, Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı pdf oku, Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı yandex, Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı e-kitap pdf, Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı PDF Drive, Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı PDF indir Oku

Big Bang Teorisi doğru mu? Big Bang Teorisi felsefe ve dinler yönünden hangi sonuçları doğuruyor? Tanrı var mı? Tanrı’nın varlığı bilimsel verilerle ve akılcı delillerle ispatlanabilir mi? Evren, bilimsel kanunlar, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz; rastlantı sonucu mi oluştuk, yoksa bilinçli bir yaratılışın ürünleri miyiz? Bu sorulara vereceğimiz yanıtların, neye inanmamız gerektiği ve yaşamın bir anlamı olup olmadığı konularında mühim neticeleri olacaktır. Bu inançlar ve yaşamın anlamı hususundaki yaklaşımımız ise yaşamımızın ahlak gibi pratik alanlarında belirleyici olacaktır. Evren ile ilgili ne düşündüğümüz gerçekten de mühimdir. Evren ile ilgiliki görüşümüz, evrenin bir parçası olan kendimiz ile ilgiliki görüşümüzü de oluşturmaktadır. Big Bang (Büyük Patlama) teorisi evrenin kökeni ve yapısı ile ilgiliki bilgimizi arttırmış ve evreni daha iyi tanımamızı sağlamıştır. Big Bang teorisi, evrenin tek bir noktadan, çok yoğun ve çok sıcak bir biçimde oluşmaya başladığını; evrenin sürekli olarak genişlediğini ve bu genişlemeyle evrendeki sıcaklığın ve yoğunluğun düştüğünü, buna bağlı olarak evrendeki tüm aşamaların gerçekleştiğini, bu aşamalarda atom-altı dünya çapından yıldızlara kadar tüm oluşumların yaşandığini gösterir. Kitap boyunca “Big Bang” ve “Big Bang teorisi” deyimlerini bu anlamda kullandım. Big Bang’in bilimsel açıklamasının yanında, felsefe ve dinler yönünden yol açtığu sonuçları da çok mühimdir. Son birkaç yüzyılda bilimin, felsefenin ve dinlerin arasına kalın duvarlar örüldü. Bilim adamlarının çoğu, evrenin “nasıl” oluştuğu ve yapısının “ne” olduğu konularına o kadar odaklandılar ki, elde ettikleri bilimsel verilerin, felsefe ve ilahiyat alanı yönünden sonuçlarıyla ilgilenmediler. Felsefecilerin çoğu, bilimin verilerini takip etmeyi gerektiren bir uğraştan uzak durdular ve pozitivist dil felsefesi geleneği gibi, felsefeyi dillerin çözümlenmesine indirgeyen sınırlayıcı yeni geleneklerin etkisi altında kaldılar. İlahiyatçıların çoğu da, bilimsel araştırmaya girişmekten uzak durarak bilim, felsefe ve dinler içinde örülen bu duvarları kabullendiler. Bilimin farklı, felsefenin farklı, dinin farklı hakikatleri olamaz; fakat, yanlış bilim, yanlış felsefe ve yanlış din olabilir. Anlaşılıyor ki , bu duvarların içinde kalan tüm bu faaliyetlerin farkında olmadanrına müdahale edilememesi ve her alanın kendi otoritesini korunması için bu duvarlar örülmüştür. Bu ise, bilimin verilerinden gerekli sonuçların çıkarılamamasına, felsefelerin kısır şüphelere boğulup kalmalarına ve din alanına sayısız hurafelerin sokulmasına neden olmuştur.

Bu çalışmamda, tüm bu sakıncalı sonuçlardan korunmak için bilim, felsefe ve din alanını hep birlikte ele aldım. Kitabın ilk iki bölümünde, Big Bang teorisi ortaya konmadan önceki felsefe ve bilim tarihini tanıttım. Böylelikle okuyucunun, Big Bang teorisini, tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirebilmesini hedefledim. Üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerde Big Bang teorisinin temel ve yan delilleri ile Big Bang teorisine karşı yapılan bilimsel itirazları ve bunlara verilen yanıtları inceledim. Bu üç bölüm daha çok Big Bang’in bilimsel verileri ile alakalıdır. Bu bölümlerden sonraki dört bölümde, Big Bang’in ışığında felsefe tarihini ve dinleri inceledim. Tanrı’nın var olup olmadığı ve evrenin ezeli olup olmadığı hususunda yapılan tartışmalarda, Big Bang’in hangi tezleri desteklediğini hangilerini yanlışladığını göstermeye çalıştım. Böylelikle binlerce senedir yapılan tartışmayı Big Bang’e yargılattım. Kitabın son bölümünde, Big Bang’in ve evrendeki oluşumların, bilinçli bir yaratılışı gerektirip gerektirmediği konusunu ele aldım. Tüm bunları yaparken bilim tarihi, felsefenin mühim tartışmaları ve dinler ile ilgili okuyucuyu bilgilendirmeye çalıştım. Bu çalışmayı hazırlamamda, yaptığımız tartışmalarla, önerdikleri kaynaklarla, yazdıklarımı okumalarıyla ve beni teşvik etmeleriyle bir çok birinin yardımları oldu. Bu şahısların herbirine, bunun yanı sıra kıymetli katkılarından dolayı Feryalim’e ve kıymetli profesörlerimiz Bekir Karlığa’ya, Îlyas Çelebi’ye, Necip Taylan’a ve Kasım Turhan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitabı okuyan siz kıymetli okurlarıma da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor; eleştirilerinizi, katkılarınızı ve önerilerinizi, kitabın arka kapağında yazılı olan internet adreslerine göndermenizi rica ediyorum.

Caner Taslaman – Bin Bang ve Tanrı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu