PDF

Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı PDF Oku indir

Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı kitabını araştırdık. Ayrıca Caner Taslaman tarafından kaleme alınan Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı kitap özetinin yanı sıra, Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı pdf oku, Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı yandex, Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı e-kitap pdf, Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı PDF Drive, Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı PDF indir Oku

Entropi yasasının, evrenin başı ve sonu olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden mühimdir? Entropi yasası, evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? Entropi yasasına ve kuantum teorisine dayanılarak, mucizelerin, doğa yasaları ihlal edilmeden gerçekleştirildiği savunulabilir mi? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği içinde bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapabilir? Kuantum teorisi’nin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Kuantum teorisine dayanılarak doğanın teolojisi nasıl yapılabilir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekâlarla taklit edilebilir mi? Neden beden ve ruhun farklı iki cevher olup olmadığı sorununa, teolojik agnostik bir tavır takınılması isabetli olacaktır? Bunlar ve benzeri daha birden fazla soruya bu kitapta yanıt verilmeye çalışıldı. Bilimsel teoriler ile ilgili ne düşündüğümüz gerçekten de mühimdir. Çünkü bilimsel teoriler bizim evren ile ilgiliki görüşümüzün oluşmasında mühim bir rol oynarlar. Evren ile ilgiliki görüşümüz ise evrenin bir parçası olan kendimiz ile ilgiliki görüşümüzün oluşumunda belirleyicidir. Entropi yasasının, izafiyet teorisinin ve kuantum teorisinin modern bilim anlayışında mühim bir yeri mevcuttur. Ayrıca şimdilerde beyin gizemlerinin keşfedilmesi ve yapay zekâ çalışmaları neticesinde binlerce senedir yapılan beden ve ruh dualizmi ile ilgiliki tartışma yeniden ele alınmaktadır. Bu kitapta, dört ayrı makale şeklinde, modern bilim yönünden olduğu kadar felsefe ve teoloji yönünden da mühim olduğuna inandığımız sözü edilen konular irdelendi. Modern bilim, felsefe ve din üçgenindeki sorunlara ilgi duyanlara bu kitabı tavsiye ediyoruz. Termodinamiğin ikinci yasası, evrenin en temel yasalarından biri olarak kabul edilir ve entropi yasası diye de bilinir. Bu yasa, evrende düzensizliğin sürekli olarak olarak tek yönlü bir biçimde arttığını söyler. Teistler ile ateistler içinde tarih boyunca sürmüş olan evrenin başlangıcı ve sonu olup olmadığına dair tartışmalar yönünden bu yasanın önemi büyüktür. Ayrıca entropinin, din felsefesinin mühim konuları olan “tasarım ispatı” ve “mucize sorunu” yönünden da göz önünde bulundurulması gerekir. Makalenin başında entropinin ne olduğunun ve fizik ile felsefedeki entropi ile alakalı bazı mühim meselelerin tanıtımı yapıldıktan sonra, bu yasanın din felsefesi yönünden sonuçları dört maddede incelenecektir. Bu maddelerin birincisi evrenin sonu, ikincisi evrenin başlangıcı, üçüncüsü tasarım ispatı, dördüncüsü ise mucize sorunu ile ilgilidır.

Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu