PDF

Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm PDF Oku indir

Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm kitabını araştırdık. Ayrıca Cenevieve Rodis-LewisCep Üniversitesi tarafından kaleme alınan Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm kitap özetinin yanı sıra, Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm pdf oku, Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm yandex, Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm e-kitap pdf, Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm PDF Drive, Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm PDF indir Oku

“Ve nihayet Descartes geldi…” Malherbe klasisizmin Fransız edebiyatında Boileau’yla doıtmuş olduğ}ınu belirtmiştir. Aynı biçimde aydınlık düşüncenin bu öncüsü de, çajtımn geçerli düşüncelerine yönelttiği sistemli eleştirilerinde göze çarpan özgün gücünün bilincine ermiş çoitu kişi nezdinde aydınlık düşüncenin doıtuşunu temsil etmektedir. Discours de la Methode’un üç yüzüncü yıldönümü 1937’de bütün dünya çapında ve bir felsefi eser için istisnai sayılabilecek bir görkemle kutlandı. “Bir doğa vergisi olan akıl tüm insanlarda eşittir” ifadesini ilk kez kullanan “dünya çapında en fazla paylaşılan şey sağduyudur” yönündeki iddia, demokratik idealin temeli olarak görülmektedirken, Discours’un bitimindeki “akıl bizi doğanın efendileri ve sahipleri haline getirdi”‘ şeklindeki özlem, insanın kendisini dahi değiştirme gücüne sahip olan bilimin katetmekte olduıtu gelişmeyi müjdelemekteydi. Tarihle alakalı biraz kapsamlı bir araştırma bu görüşlerdeki şematizmi gözler önüne sermektedir. Eski bilim otoritelerinin sunduklan ispatlardaki skolastik çarpıtmalar, Descartes halen yazmaya başlamadan önce de canlı tartışmalara konu olmuşlardı. “1620’1erin mucizesi”nden sözedilmesini, “mekanizmin doıtuşu”yla alakalı bilimsel çalışmalann çoıtalıp çeşitlen111:esi olabilecek kılmıştır;1 genç adam halen tamnmıyordu, ama 1619’dan itibaı R.LENOBLE, Histoire generale des sciences (Bilimlerin Genel Tarihi) cilt 11. s. 1 86, Presses Universitaires de France, 1958; 1 7. yüzyıl bilimsel devrimi altbölümü. Tycho-Brache, Viete, Gilbert, della Porte, Descartes’ın do�umundan birkaç yıl sonra, Stevin, Snellius, Sacon, Kepler ise onun halen ilk eserlerini vermekte oldu�u senelerda öldüler. Harvey, Galilee, Toricelli, Desargues, Pascal, Fermat, Roberval, Des7 ren “aklının do�ştan gelen aydınlığını”(�.ı.)2 tercih ederek, bilimlerin ana gövdesinin, birleştirilerek yeniden düzenlenmesi olanağını farketti.

Onu çağdaşlanndan farklı kılan ve metafizjk alan üzerinde fizigi kuracak olan kartezyen eleştiriyi rasyonel yola yöneiten bu birlik endişesı · olmuştur. Desesrtes varlıkla il!Pli �ütün bilgileri, düşünen özneye atfetmiş oldu� üstünlüıle tabi kılmasLsebebiyle, ço�nlukla çağdaş felsefenin babas! olarak anılmıştır. Kendisinden sonra gelen.Descartesçir kuşaklann ufku bu yönde Husserl’in Meditations Cart�siennes’e yönelttijti Kantçı eleştirellikten daha zengin dejtilse de daha kapsamlıtir. Bunun yanında Descartes idealizmi boydan boya katetmenin ötesinde bir şey yapmış deitildir’. Kartezyen yol hareketini je pense (düşünüyorum) da.durdurmak, onun yönünden temel öneme sahip olan kavramlan inkar etmek olmuştur. Kendi rasyonel düşüncelerimiıle doğa :yasalan içindeki mütekabiliyeti tartışılmaz biçimde kurmak için, her türlü ispatlamanui geçerlilijtinin Tann’nın ispatlanması yoluyla doğrulanması, bu mütekabiliyetin inkanndan başka bir şey dejtildir. Öncelleriyle radikal tarzda kopuşamayan Descartes, geleneksel ontolojinin (varlık bilim) büyük bir bölümünü yeniden, ama yeni bir zeminden hareketle keşfedecektir: düşüncenin varlığı hangi koşullar altında Öğrenmekte olduğunu belirlemek gerekiyordu. Ve açıklığın değeri, her türlü gerçejtin kaynağı olan Mutlak Varlık’a ulaş�ak için, dayanağını ve sınırlanm ”benim düşüncemde” bulan karmaşık bir yöntemle, kendilijtinden güvence altına alınmıştı. Metafizik dogmatizm işte bu gözüpek eleştirinin meyvesi olacaktı.

Cenevieve Rodis-Lewis – Descartes ve Rasyonalizm PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu