PDF

Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları PDF Oku indir

Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları kitabını araştırdık. Ayrıca Charles Taylor tarafından kaleme alınan Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları kitap özetinin yanı sıra, Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları pdf oku, Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları yandex, Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları e-kitap pdf, Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları PDF Drive, Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları PDF indir Oku

Bu kitapta modernliğin bazı sıkıntılarından söz etmek istiyorum. Sıkıntıyla kastettiğim, uygarlığımız “gelişirken”, çağdaş kültürümüzün ve toplumun bireylerin kayıp veya çöküş olarak yaşadığı yönleri. İnsanlarda farklı zamanlarda, son senelerda veya son 30-40 yılda -diyelim II. Dünya Savaşı’ndan veya 1950’lerden bu yana- mühim bir çöküşün meydana geldiği hissi uyanıyor. Bazı zaman de kayıp senelerın çok daha uzun bir tarihsel dönemi kapsadığı düşünülüyor ve 17. yüzyıldan başlayarak tüm modern çağın bir çöküş dönemi olarak değerlendirilmesine sürekli olarak rastlanıyor. Zaman ölçeği büyük değişikliklar gösterebildiği halde, çöküş temaları üzerinde belirli ölçüde yakınlaşma var. Temalar çoğunlukla az sayıda ana melodinin çeşitlemeleri. Burada bu türden iki ana temayı ele almak ve ardından büyük ölçüde bu ikisinden türeyen bir üçüncüsünü eklemek istiyorum. Bu üçü başlığın kapsamını hiçbir biçimde tam anlamıyla karşılamıyor, ama modern topluma ilişkin tedirginliklerimizin ve kafa karışıklığımızın kaynağını büyük ölçüde anlatıyor. Sözünü edeceğim endişelar çok tanıdık. Herkesin bildiği şeyler; her tür iletişim ortamında sürekli olarak tartışılan, sızlanılan, meydan okunan, karşı konulan endişelar. Daha çok tartışmaya gerek yok gibi görünmekte. Oysa bu aşinalığın ardında şaşkınlık gizli, bizi endişelandıran değişimleri tam anlamıyla kavrayamıyoruz, yapılan tartışmalar bu değişimleri doğru ifade edemiyor bence. Bu da onlarla nasıl baş edeceğimiz hususunda yanlış yargılara varmamıza neden oluyor.

Modernliği tanımlayan değişiklikler hem çok bildik hem de çok karmaşık. İşte bundan dolayı üzerlerinde daha da çok durmamız gerekiyor. (1) İlk endişe kaynağı bireycilik. Bireycilik bunun yanı sıra bir çok insana göre modern uygarlığın en büyük kazanımı. İnsanların, kendi yaşam tarzlarını saptama, benimseyecekleri inançları bilinçli olarak seçme, atalarının kullanamadığı çok çeşitli yollarla yaşam şekillerini belirleme hakkının olduğu bir dünya çapında yaşıyoruz. Ve bu haklar çoğunlukla yargı sistemlerinin koruması altında. İlke olarak insanlar onları aşan, güya kutsal buyrukların gereklerine kurban edilmiyor artık. Çok az sayıda insan bu kazanımdan vazgeçmek istiyor. Hattâ bir çok kişi bunun hâlâ eksik olduğu, ekonomik düzenlemelerin, aile yaşamı modellerinin veya geleneksel hiyerarşi anlayışının kendimiz olma özgürlüğümüzü çok sınırladığı düşüncesinde. Çoğumuz da kararsızız. Modern özgürlük önceki ahlâki ufuklardan kopmamız aracılığıyla kazanıldı. İnsanlar eskiden kendilerini büyük bir düzenin parçası hissederlerdi. Bu bazı durumlarda kozmik bir düzen, bireylerin melekler, öte-dünyasal yaratıklar ve diğer dünyasal varlıklar içinde yerini aldığı “Büyük Varoluş Zinciri”ydi. Evrendeki bu hiyerarşik düzen, toplumun hiyerarşisine yansırdı. İnsanlar çoğunlukla, kendilerine ait bir konum, rol ve sınıfa kıstırılmıştı ve bunun dışına çıkılması hemen hemen olanaksızdı.

Modern özgürlük bu tür düzenlerin saygınlığını yitirmesiyle oluştu.

Charles Taylor – Modernliğin Sıkıntıları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu