PDF

D. T. Suzuki – Zen Budizm PDF Oku indir

D. T. Suzuki – Zen Budizm PDF Oku indir, e-kitap sitemizde D. T. Suzuki – Zen Budizm kitabını araştırdık. Ayrıca D. T. Suzuki tarafından kaleme alınan D. T. Suzuki – Zen Budizm kitap özetinin yanı sıra, D. T. Suzuki – Zen Budizm pdf oku, D. T. Suzuki – Zen Budizm yandex, D. T. Suzuki – Zen Budizm e-kitap pdf, D. T. Suzuki – Zen Budizm PDF Drive, D. T. Suzuki – Zen Budizm Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

D. T. Suzuki – Zen Budizm PDF indir Oku

Bin beş yüz yıllık tarihi boyunca Çin ve Japonya dışında ilgi toplamamış olan Zen Budizmin son elli yıl içinde dünya çapında geniş ölçüde yankı yapmış olması gerçekten açıklamayı gerektirecek bir olay. Elli yıl öncesine kadar Çin ve Japonya dışında etki yapmamış olması, belki dünyanın öbür bölümünün yüz senelerca Uzak Doğudan hemen bütünüyle kopuk yaşamış ve Uzak Doğulunun yalnız diliyle, yazısıyla değil düşünce yoluyla, yapısıyla da arada bir köprü kurulamamış olmasıyla açıklanabilir. Son senelerda Zen Budizm’e karşı giderek git gide artan ilginin nedenine gelince, bunda kanımca iki etmenin büyük payı var. Birincisi, bu kitapta yazılarının çevirilerini sunduğum D.T. Suzuki’nin Doğuyla Batı düşüncesi içinde köprü kurmakta göstermiş olduğu müthiş başarı; ikincisi, Batı düşünce ve biliminin giderek kendi yapısındaki tutarsızlıkları eksikleri görüp farketmeye başlamış ve bundan dolayı kendisininkinden değişik görüş ve çözümlere karşı şuana dek sürdürdüğü hoşgörüsüz tutumu bir dereceye kadar bırakmış olması. Bu önsözün ardından izleyeceğiniz William Barret’in sunuş yazısında Batı bilim ve düşüncesinde ortaya çıkmış olan çatlaklar çok yetkili bir kalemden, çok belirgin ve kesin bir dille açıklanmış olduğundan bu hususta fazla ayrıntıya girmeyi gereksiz görüyorum. Yalnız burada Fransız Akademisi üyesi Jean Paulhan’ın bir sözüne değinmek istiyorum. Jean Paulhan «Zen Budizm’le Batının tanışması Descartes mantığının ortaya çıkışı kadar mühim bir olay,» diyor. Acaba niçin Descartes mantığıyla Zen Budizm’i yüz yüze koymuş? Zen Budizm’in Batılının bu güne kadar bilgisi dışında kalmış bir mantık düzeni getirmiş olduğunu mu anlatmak istiyor? Descartes mantığı da, Aristo mantığı gibi zihnin yalnızca akılcı yanını içeri alır. Zihnin de, insanın da bütünlüğünü kavramaz. Zen’in çabasıysa zihnin de, insanın da bütünlüğünü devreye sokmaktır. Onun için Zen’in yaşamın girdisine çıktısına, köşe bucağına daha iyi uyabileceği, daha iyi ayak uydurabileceği söylenebilir. Bir mantık düzeni getirmez ama var olan mantık düzenlerinin eksiklerini, yetersizliklerini ortaya koyabilir. Bir bakıma Batı karşı karşıya geldiğı birden fazla sorunun Zen Budizmde kolay kolay geri çevrilemeyecek cinsten enteresan çözümlere bağlandığını görüp bu çözümlerle Batı bilim ve düşüncesindeki – örneğin ruhbilim, dilbilim, anlambilim, iletişim, felsefe vb… – bazı yeni yönlenişlerin koşut çizgiler oluşturduğunu görüp şaşmaktan kendini alamıyor.

Kuşkusuz bu kelimelerimle Zen Budizmin bilimsel bir yöntem olduğunu söylemek istemiyorum. Sadece Zen Budizm’in gerçeğe yaklaşımda bilimdeki bu yeni yönlenişlerle çelişmediğini anlatmak istiyorum. Zen Budizm’e karşı git gide artan ilginin şüphesiz bir nedeni de bu.

D. T. Suzuki – Zen Budizm PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu