PDF

Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 PDF Oku indir

Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 kitap özetinin yanı sıra, Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 pdf oku, Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 yandex, Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 e-kitap pdf, Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 PDF Drive, Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 PDF indir Oku

Genel olarak Topkapı Sarayı’nın Harem kısmına verilen ad. Osmanlılar’da Dârüssaâde tabiri, hemen hemen 380 yıl padişahların ve ailelerinin ikametgâhı olan Topkapı Sarayı’nın Harem Dairesi için kullanılmıştır. Bu tabir bazı kaynak ve belgelerde doğrudan doğruya sarayı ifade eder bir biçimde de geçer. Nitekim Edirne ve İstanbul Eski saraylarına da Dârüssaâde-i Atîk denilmekteydi (TSMA, nr. D 3960; E 12.007). Padişahın özel dairesinin olduğu, hanımları, çocukları ve câriyelerinin yaşadığı bu yerin kendine özgü bir teşkilâtı ve personelleri vardı. Buranın her türlü hizmetiyle uğraşan ve Dârüssaâde ağaları adı verilen bu görevliler, padişaha ve ailesine yakınlıkları sebebiyle Osmanlı siyasî tarihinde mühim roller oynamışlardır. Dârüssaâde Ağası. Osmanlı Devleti’nde saray Harem, Enderun ve Bîrun adı verilen üç ayrı teşkilâtla yönetiliyordu. Harem ağaları ile Enderun teşkilâtında Bâbüssaâde cemaatine mensup ağalar tavâşî (hadım) idi. Ortaçağ’da müslüman ve Türk devletlerinde mevcut olan tavâşî yahut hadım ağalar, Çelebi Sultan Mehmed zamanından bu yana Osmanlı sarayında da vazifelendirildiler. Bunlar beyaz hadımlar (akağalar) ve zenci hadımlar (karaağalar) olmak üzere iki ayrı sınıftı. Akağalar, sarayın Enderun bölümünün başladığı yer olan ve Bâbüssaâde adı verilen kapısında görevli olduklarından kendilerine Bâbüssaâde ağaları unvanı verilmişti. Âmirleri olan Bâbüssaâde ağası, bunun yanı sıra bütün Enderun ve Harem personellerinin âmiriydi.

Hadım ağalar sarayın kadınlara ait kısmına nezaret ettiklerinden kendilerine “kızlar ağası” da adı verilmiştir (TSMA, nr. D 34, vr. 25b, 97b; E 6196). Şehzadelerin maiyetinde de Dârüssaâde cemaati ve tavâşî ağaları vardı (TSMA, nr. D 743).

Dârüsaâde – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 09 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu