PDF

David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri PDF Oku indir

David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri kitabını araştırdık. Ayrıca David Ricardo tarafından kaleme alınan David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri kitap özetinin yanı sıra, David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri pdf oku, David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri yandex, David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri e-kitap pdf, David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri PDF Drive, David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri PDF indir Oku

İngiliz Klasik Okulu’nun, A. Smith’in Milletlerin Zenginliği (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) kitabı ile kurulduğu ve J.S. Mill’in Politik Ekonominin İlkeleri (Principles of Political Economy, 1848) kitabı ile bittiği kabul edilir. Buna göre Klasik Okul’un yüzyıldan daha kısa süreli bir ömrü olduğu görülür. İşte, David Ricardo, bu dönemin tam ortasında yaşadı ve bir doruk oluşturdu. Kendisinin katkıları genelde klasik iktisatçıların ilgilendiği temel sorunlar kadar çağın poblemleri üzerineydi; aynı sorunlar ekonomide ilgi alanının merkezi olmayı şimdilerde de sürdürüyor. Sermaye birikimi ve kâr haddi, teknolojik değişme, ekonomide büyüme, nüfus artışı, ülkeler arası ticaret serbestleşmesinin etkileri, enflasyon, döviz fiyatı, işçi fiyatları ve işsizlik gibi konular hem ekonomi biliminin hem politikanın ileri gelen uğraşları içinde bugün de. Bu açıdan gerek D. Ricardo, gerek klasik okul çağdaş olmayı sürdürüyorlar. Günümüzde “Politik İktisat”, politika dışı ve teknik iktisattan ayrı bir dal olarak yine yaşıyor. David Ricardo işte Politik İktisat’ın ileri gelen bir kuramcısı oldu; bir çok kuramı yaşıyor, aradan geçen iki yüzyıla rağmen. 1) 18.Ricardo’nun Kimliği ve Yaşamı David Ricardo, 18. yy’ın son çeyreği ve 19.

yy’ın ilk çeyreği (1772-1823) arasına sıkışan kısa yaşamını ayaklanmalar, devrimler, savaşlar, durgunluk, hızla artmaya başlayan nüfus ve sürekli olaraklik kazanan teknolojik devrimlerin ve yeni alanlara yatırımların, yeni girişimcilerin meydana geldiği sarsıntılı bir dönemin İngiltere’sinde geçirdi. Hollanda’dan İngiltere’ye göç etmiş Musevi bir aileden geliyordu. Ticari yaşamın içinde bir kişi olan babası, David daha 14 yaşındayken onu borsaya kaydettirmişti. Küçük yaştan bu yana borsadaki spekülatif oyunlarda edindiği beceri aracılığıyla 26 yaşına geldiğinde çok büyük bir zenginliğe ulaştı, geçinmek için çalışmak zorunda kalmadı. Böylelikle zamanını bilimsel ve siyasal çalışmalara ayırması olabilecek olabildi. Güçlü mantığı, gözlemlerini üstün soyutlama, çözümleme ve sentez kabiliyetiyle yaşadığı ortamdan edindiği izlenimler kuramlarını etkiledi. Bunun kadar, geçmişten devralınan ilgi ve bilgi dağarcığı, yaratılmış kuramlar onu soyut kuramların başlıca yaratıcılarından biri olma yoluna soktu. Pozitif bilimlere duyduğu ilgiden ötürü 35 yaşında “Jeoloji Cemiyeti” (Geological Society) üyesi olabildi (1807). Çağının İngiltere’sinde gözlemlediği ekonomik yapıdan ve ekonomi politikalarından türeyen ilişkileri ve etkileri soyutlayıp kuramlaştırmakla kalmadı, bunların giderilmesi için gereken politikaları da gösterdi. Siyasete bu ilgisinden ötürü İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası üyesi olarak siyasette yerini aldı (1819).

David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu