PDF

Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal PDF Oku indir

Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal kitap özetinin yanı sıra, Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal pdf oku, Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal yandex, Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal e-kitap pdf, Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal PDF Drive, Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal PDF indir Oku

Kısa olarak “davranış bilgisi” demek olan ilmihal, Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip bulunan insanın, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde ona kılavuzluk etmeyi amacında olan derli toplu bilgilerden ibarettir. Bu bilgiler hem dinî metinlerin doğrudan belirlemelerini hem de bu belirlemeler etrafında bir araya gelen yorumları, tecrübe birikimlerini ve uzun zamanlardan süzülüp gelen bir dinî yaşayış geleneğini temsil eder. Ferdî ve sosyal yaşamı dinin emir ve önerilerine uygun biçimde yaşayabilmeyi olabilecek kılan bir bilgilenmeye olan ihtiyaç, İslâm toplumlarında ilk zamanlardan bu yana değişik usullerde karşılanmış, fakat hem çalışma yaşamının ve meşguliyetlerin arttığı hem de asırlardır bir araya gelen dinî bilgi ve yorum mirasının iyice zenginleşip çoğaldığı ve âdeta bir kargaşanın meydana geldiği şimdilerde bu ihtiyaç daha mübrem hale gelmiştir. Elinizdeki bu ilmihalde akaid, ibadetler, haramlar ve helâller, aile yaşamı, ticarî ve sosyal hayat da dahil olmak üzere günlük yaşamı kuşatan bütün dinî ve fıkhî konu ve problemler, dinin aslî kaynaklarına ve genel kabul görmüş bilimsel metotlara bağlı kalınarak, fakat şimdilerdeki gelişme ve değişim de göz ardı edilmeksizin ele alınmıştır. Böylelikle bu çalışmada, ilmihal kültürü çerçevesindeki problemleri güncelleştirmek ve günceli de problem edinmek, dinî-fıkhî hükümlerin anlatımında klasik doktrindeki farklı görüşlerin ve şeklî tartışmaların arasına sıkışıp kalmadan fakihlerin yaklaşım tarzlarını ve demek istediklerini araştırmak, hem geleneksel fıkıh kültürünü vermek hem de bu bağlamda mâkul ve uygulanabilir bir çözüm önerisi getirmek amaçlanmıştır. Konuların anlatımında dinin aslî kaynaklarında bulunan hükümler ile İslâm toplumunda bu hükümler etrafında bir araya gelen fıkıh kültür ve geleneğini, yorumları ve farklı bakış açılarını birbirinden titizlikle ayırt etmek de bu çalışmada izlenen temel bir metot olmuştur. Eserin telifinde Hanefî mezhebinin görüşleri esas alınmış olmakla birlikte bu hususta sağlıklı bir muhakeme yapabilmeye zemin hazırlaması için çoğu zaman diğer fıkıh mezheplerinin ve çağımız İslâm bilginlerinin görüşlerine de yer verilmiş, gerektiğinde bunlar içinde gerekçesi de açıklanarak tercihlerde bulunulmuştur. Bunun yanında bir hususta fıkıh kültüründe farklı görüşlerin bulunmasının birey yönünden ne anlama geldiği ve bunlardan nasıl ve hangi ölçülerde yararlanılabileceği hususu hem ilk etapta bir metodoloji sorunu olarak işlenmiş hem de yer yer özel olarak açıklanmıştır.

Diyanet Vakfı Yayınları – İlmihal PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu