PDF

Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası PDF Oku indir

Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası kitabını araştırdık. Ayrıca Doğan Şentürk tarafından kaleme alınan Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası kitap özetinin yanı sıra, Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası pdf oku, Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası yandex, Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası e-kitap pdf, Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası PDF Drive, Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası PDF indir Oku

Modern çağlarda çoğu Ortadoğulu’nun bilinçlenmesinde hakim unsur Avrupa’nın -ardındanları genelde Batı’nın- etkisi ve bunun getirdiği değişim -bazılarına göre köksüzleşme- olmuştur. Bölgenin modern tarihi bi hayli hızlı ve metazori bir değişim, yabancı bir dünyanın tehdidi ve siyasi gelgitlerle doludur. Bu değişimin ekseninde dış etkenlerin yanı sıra bölge enerjiklerinden beslenen ve değişimi daha da ileri götürmek isteyen birden fazla kişi ve kurum ortaya çıkmıştır. Değişim kimi zaman çok büyük ve geri döndürülemez bir hâl alırken bazı bakımlardan da sınırlı ve yüzeysel kalmıştır. 1940’lı senelerda “Diriliş” rüzgarını Ortadoğu’nun her karış toprağında estiren Baas Partisi ve onun kurucusu Mişel Eflak, bölgenin modern tarihinde mühim bir yer işgal eder. Mişel Eflak 1953’teki bir konuşmasında, “Arap ulusunun gerçek gücü hiçbir zaman bölgesel güçlerin toplamından ibaret değildir,” demektedir. Gücü, Arap Ulusu’nun doğasında arayan Eflak, bunu yalnızca Ortadoğu’yu değil Batı dünyasını da etkileyecek bir ideolojiye dönüştürmüştür. XX. yy’ın ilk yarısında Ortadoğu’veyamgasını vuran Baas Partisi’nin beslendiği “Arap Birliği” bir rüya mıydı yoksa tarihin tanıdığı bir fırsatın geri tepilmesi mi? Baas’ı incelerken merak ettiğim temel nokta bu olmuştur. Arap birliği, bölgesel güçlerin hataları ve Batı dünyasının politikaları sonucu mu başarısızlığa uğradı, yoksa imkansızı zorlayarak üç-beş adım atılmış bir siyasal macera niteliğinde miydi? Eğer bölgesel güçlerin hataları ve Batı dünyasının yaklaşımı buna engel olduysa nasıl bir engellemeydi bu? “Arap Birliği” imkansızı zorlamaksa bu imkansız neden zorlandı? Merak ettiğim bu sorular beni Arap Baas Partisi’ni kitabımın konusu olarak seçmeye yöneltti. Baas’ın ideolojisi ve politikaları Ortadoğu’nun şimdilerdeki görüntüsü acaba nasıl etkiledi? Dünyanın gözünü diktiği Irak’ta ve Suriye’de Baas iktidarının sürdüğini düşünürsek bölgedeki istikrarsızlığın izlerini daha iyi sürebiliriz. Günümüzde Baas ismi bununla birlikte Saddam Hüseyin’i de çağrıştırıyor. Tarihin yapraklarını çevirmeyenler ve Sad-dam’dan önce de Baas’m var olduğunu, hatta Suriye’de kurulduğunu ve gerçek kimliğini orada bulduğunu bilmeyenler haber bültenlerinde ve gazete sütunlarında bu bağdaştırmayı yapıp Baas’ı Saddam’la, Saddam’ı da Baas’la özdeşleştirmektedirler. Bu gerçekten yola çıkarak gazetecilik ruhumun da doğası gereği bu hareketi “Saddam’ın Baas’ı” flaşı ile ele alıp, bu flaşı kitabımın ismine de taşıdım.

Doğan Şentürk – Saddam’ın Baas’ı – Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu