PDF

Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı PDF Oku indir

Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı kitabını araştırdık. Ayrıca Doğu Perinçek tarafından kaleme alınan Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı kitap özetinin yanı sıra, Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı pdf oku, Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı yandex, Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı e-kitap pdf, Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı PDF Drive, Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı PDF indir Oku

Kırk senedir, Türk tarihinin özellikle iki büyük devrimci atılımı üzerinde araştırma ve incelemelerde yer alıyorum. Birincisi, Türklerin MÖ 1000’lerden MS 1000’lere kadar devam eden uygarlığa sıçrama sürecidir. İkincisi, 150 senedir devam eden Millî Demokratik Devrimimizin en büyük atılımı olan Kemalist Devrim’dir. Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişimlerini inceleyen Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek başlıklı kitabımı, daha 1973 senesinde yazmıştım. İlk üç basımı toplam 23 bin adet satan bu kitabı, sürekli olarak daha da ilerletmeye çalıştım. Bunun yanı sıra son senelerda Orta Asya’nın uygarlaşma süreçlerine ilişkin çok yeni bulgu ve bilgilere ulaştım. Turfan havzasında çölün altında inşa edilen 5 bin kilometre boyundaki sulama kanalları ağının geçmişi 2 300 yıl öncelerine kadar uzanıyordu. Orta Asya’da müthiş bir yerleşme iradesini ve devlet birikimini ifade eden bu büyük eser, “Yeraltındaki Çin Seddi” olarak adlandırılıyordu. 4-6 Ekim 2004 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan II. Türk Uygarlık Kongresi’ne katılan arkadaşım Dr. Yavuz Daloğlu aracılığıyla, Göktürk parasının olduğunu öğrendim. Bunun yanı sıra Kaşgarlı Mahmut’un anıtsal eseri Divanü Lügat-it Türk’ün dünya çapındaki benzerlerinden dört-beş yüzyıl erken üretilmiş olmasını açıklama çabalarım oldu. Bütün bu bilgileri, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek kitabımın 6. basımında değerlendirmeyi düşünüyordum. Lakin hepsini yan yana koyduğum zaman, aslında yeni bir kitabın meydana geldiğinı gördüm.

Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek, Türk tarihçilerinin Orta Asya süreçlerine ilişkin Milliyetçilikten kaynaklanan ciddî bilimsel yanlışlarının eleştirisi ekseninde yazılmıştı. Elinizdeki Orta Asya Uygarlığı ise, Avrupa merkezli tarihçiliğin Orta Asya’ya tepeden bakışlarını çürütüyor ve Orta Asya’nın görülmek istenmeyen uygarlık birikimine bazı örneklerle gözleri üstüne topluyor. İşin enteresan yanı, Avrupa merkezli tarih yazımının görmek istemediği olguları, bizim Milliyetçi tarihçilerimizin de görmemiş olmalarıdır. Altı bölümden bir araya gelen kitabın I. bölümü, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek başlıklı kitabımın II. bölüm, 4. kesimiyle bazı tekrarlar içeriyor. Lakin bu gerekliydi. Çünkü Türk adının siyasal ve devrimsel kökeni, başka deyişle Türk adının uygarlığa sıçrama ile aynı tarihsel sürece denk düşmesi, her iki kitabın tezlerinin ispatlanması yönünden şarttır. İlerde bu kitaba, devlet teorisi alanında dünya bilimine mühim katkılarda bulunmuş olan Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig ve Nizamülmülk’ün Siyasetname’si üzerine iki incelemeyi eklemeyi düşünüyorum. Orta Asya uygarlığı üzerine öne sürdüğim görüşlerin eleştirilmesi ve tartışılması umuduyla…

Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu