PDF

Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir PDF Oku indir

Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir kitabını araştırdık. Ayrıca Domenico Losurdo tarafından kaleme alınan Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir kitap özetinin yanı sıra, Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir pdf oku, Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir yandex, Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir e-kitap pdf, Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir PDF Drive, Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir PDF indir Oku

Köktendincilik nedir? Bu soruyu duyunca insanın aklına hemen Yakındoğu ve İslam geliyor. Oysa bu kavram ilk kez, Birinci Dünya Savaşı ertesinde yaşanan ve kendini genelde “köktendinciler” (fundemantalistler) olarak tanımlayan bir hareket için, Amerikan Protestan çevrelerinde kullanılmıştır. [1] Vaktiyle Batılıların gözünde olumlu ve mağrur bir kendi kaderini tayin hareketini ifade etmek için kullanılan köktendincilik kavramı, bugün Batı dışında yaşayan ve aslında kendilerini “İslamcılar” olarak tanımlamayı tercih eden “barbarları” yaftalamak için kullanılıyor. Hâkim tanıma göre köktendincilik, “siyasi ilkelerini kutsal kabul gören bir metne dayandırma” iddiasıdır ve yüzlerce yıllık birikimin ürünü dünyevi kaidelerin bu metinlerce reddedilerek gayrimeşru ilan edilmelerine alet olur. [2] Eğer bu tanım gerçekse, bu tartışmalı olguyu hakkınca irdeleyebilmemiz için köktendincilikten değil, köktendinciliklerden bahsetmemiz gerekir. “Devletin kanunu”nun karşısına “Eretz İsrail’in [vaat edilmiş topraklar –çev.] kutsallığı”nı ve “daha yüce bir kanunun hâkimiyeti”ni çıkaran hareketler, şimdilerde giderek git gide artan ve endişe uyandıran bir canlanma gösteriyor. Yani İslami köktendinciliğin yanı sıra bir Yahudi köktendinciliği de mevcut. Nasıl ki İslami köktendincilik, mevcut siyasi kurumların karşısına “şeriatın kutsallığını” çıkarıyorsa, bu ikincisi de “Halacha’nın kutsallığını” öne sürüyor. [3] Her iki örnekte de insanlar tarafından koyulan kaidelerin, dokunulmaz bir tanrısal kanun karşısında meşruiyetini ispatlaması gerekiyor. Benzer bir ikiliği Katolik kilisesinin doktrininde de görebiliriz. Tam da bundan dolayı saygın bir yargıç (Stefano Rodota), kilisenin Evangelium vitae genelgesinde ve bu genelgedeki kürtaj yasası zıtı polemikte, konuyu “köktendinciliğe doğru çekiştirme” kokusu almaktadır. 20. yüzyıl başlarındaki Amerikan Protestanlarıyla bugünkü İran Şiilerini yan yana koyun; ne kitapları ne de II. Jean Paul’ün ve radikal İslamcı önderlerin polemikleri diğerinden aşağı kalır.

Metinleri karşı karşıya geldiralım. İlki diyor ki; “Egemenliğin kaynağı, ahlaki düzendir. Eğer yasalarınız […] bu düzenle ve bundan dolayı Tanrının İradesi’yle çelişiyorsa, Yaratıcı’nın takdirine sınır koyamazsınız […], bu durumda otorite kendi yaptıklarına derhal son verir yahut istismar edilmiş olur.” Şimdi de ikinci metin: “Herkesi bağlayan mutlak ve temel mesele şudur ki; her kim Allahın kanununu kendisi veya başka insanlar tarafından yapılmış kanunlar lehine terk eder, putperestlik veya tiranlığa meyleder ve böylece de hakikatten uzaklaşırsa, ve her kim ülkesini bu tür bir yasaveyayanarak yönetirse, kendini Allaha şirk koşmuş sayılır.” Bir tarafta II. Jean Paul ve diğer tarafta günümüz radikal İslamcılığının en etkili temsilcilerinden Pakistanlı Maududi, düşüncelerini böyle ifade ediyorlar. İran Şii devriminin önderi Humeyni’ye göre bütün siyasi rejimler, ilahi kanunun üstünlüğünü tanımak zorundadır. Dünyevi rejimler “mutlak değil”dir, “ilahi anayasaya bağlı”dır; yani –papanın tabiriyle– siyasi iktidar ve genelde bireylerin egemenliği “mutlak değil, [Tanrı’ya karşı] sorumlu” olduğunu aklından çıkarmamalıdır. [4] En son etkili bir isme, İsrail’in kutsal Kudüs’ten en ufak bir geri çekilişine bile inatla karşı koyan Rabbi Eliezer Waldman’a kulak verelim: Vatandaşlar ve “askerler, Tora’nın yasaklarına karşı çıkan hiçbir emre itaat edemez.” [5]

Domenico Losurdo – Köktendincilik Nedir PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu