PDF

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi PDF Oku indir

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi kitabını araştırdık. Ayrıca Donna Rosenberg tarafından kaleme alınan Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi kitap özetinin yanı sıra, Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi pdf oku, Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi yandex, Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi e-kitap pdf, Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi PDF Drive, Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi PDF indir Oku

Dünya Mitolojisi, dünyanın her tarafından edebi değerlerini koruyan söylenceleri bir araya getirmektedir. Her söylenceyi sunuşumda, bir ciltlik bir antoloji yazmamı, uzun destanları özetlememi gerektirmiş olsa da, onun ana düğümünü, karakterlerini, biçemini ve özgün kültürel değerini ortaya koymaya çalıştım. Söylenceler coğrafi dağılımlarına göre yedi ana bölümde toplandı: Yunanistan ve Roma, Ortadoğu, Kuzey Avrupa, Britanya, Uzakdoğu ve Pasifik Adaları, Afrika ve Amerika. Kültürler arası karşı karşıya geldirma olanağı sağlayarak benzerlikleri ve zıtlıkları görülmektedirmak maksadıyla, her kültürden yaratılış, bereket ve kahramanlık söylencelerine yer verdim. Her söylencenin girişinde tarihsel arkaplan, edebi çözümleme ve söylencenin çekiciliğinin nedenleri üstüne açıklamalar var. Söylenceler, gereksinim ve arzularıyla, umut ve korkularıyla insan doğasını, ‘insanlık durumu’nu yansıtır. Yaratılış söylenceleri, köken sahibi olma duygusuna yanıt verir. Bereket söylenceleri, önceden sezinlenemeyen bir dünya çapında gereksinim duyulan ekonomik istikrar duygusunu tatmin eder. Kahramanlık söylenceleri insanlara davranış modelleri sağlar. Söylenceler, her zaman önemini koruyan sorulara verilen kültürel yanıtları yansıtır: Ben kimim? Yaşamımı nasıl geçirmeliyim? Böylelikle söylenceler, insanları birleştiren ortak konulara ilişkin farklı yaşam şekillerini yansıtır. Dünya söylencelerini incelemek, insanın bilgisini, anlayışını ve başkalarını değerlendirme olanaklarım zenginleştirir, önyargılar, kültürel değişikliklara İlişkin klişelerden ve yan tutmaktan kaynaklanır. Dünya söylencelerini inceleyen bir kişi her kültürün ayırt edici yönlerini öğrenir ve bu süreç içinde daha insancıl olur. İnsanların coğrafi dağınıklıklarına karşın, zaman içinde ne kadar benzer olduklarını görür. Dünya söylencelerini incelemenin aynı derecede önem taşıyan bir yönü de okuyucunun kendisini daha iyi anlaması, kendi yaşamını daha iyi değerlendirebilmesidir. Her kültürün söylence kahramanları gibi, bugün de insanlar kişisel arzularıyla bir başkasına karşı sorumlulukları içinde bir uzlaşma bulabilmek için seçim yapma zorunluluğuyla yüz yüzedırlar.

Bu kahramanlar gibi, bugün de insanlar günlük yaşamlarında üstesinden gelinmez görülen görevlerle baş başadırlar. Amaçlarına ulaşmak istiyorlarsa, onlar da cesur ve kararlı olmak mecburiyetindedirler. Kahramanların incelenmesi, büyük işler kadar karakterlerin de Önemli olduğunu öğretir. Dünya söylenceleri bir çok yaratıcı ve entelektüel çabaya esin vermeye sürdürmektedir. Edebiyat, sanat ve müzikten tat alma duygusunu geliştirdikleri gibi tarih, din, psikoloji, antropoloji ve arkeolojiye duyulan ilgiyi de besler.

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu