PDF

Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği PDF Oku indir

Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği kitabını araştırdık. Ayrıca Dr. Bülent Şener tarafından kaleme alınan Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği kitap özetinin yanı sıra, Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği pdf oku, Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği yandex, Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği e-kitap pdf, Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği PDF Drive, Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği PDF indir Oku

Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap geç kalmış bir çalışmadır. Birincisi, Türk dış politikası literatürü yönünden bu yönde yapılan çalışmaların hem kapsam hem de sayı itibariyle bi hayli sınırlı oluşunun ve uzun seneler literatürde bu tür konuların bir “siyasi tarih anlatısı” olmaktan öteye gitmeyen bir düzeyde ele alınmasının doğurduğu bir geç kalmışlıktır. Iǚkincisi, genç bir araştırmacı olarak bu çalışmayı hem Türk dış politikası literatürüne ve hem de konuyla ilgilenen herkese kazandırmak noktasında yaşadığım/yaşamakta olduğum maddi güçlüklerden kaynaklanan bir geç kalmışlıktır. Iǚstanbul Udžniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Iǚlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın kitaplaştırılması sürecinde yaşanılan zorluklar, Türkiye’de sosyal bilimler alanında üretilen makro ölçekli çalışmaların daha fazla okuyucu kitlesine ulaşabilmesi hususunda araştırmacılara sağlanan olanakların/rahatlıkların yeterli düzeyde olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu çalışma, Türk dış politikası tarihinde Türkiye yönünden askeri gücün kullanımının tehdit veya uygulama düzeyinde yaşandığı dış politika hadiselerinı ve/yahut krizlerini, siyasi, hukuki ve askeri boyutlarıyla ortaya koyma çabasındadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Türk dış politikasında “güç/kuvvet kullanma” olgusunun hangi durumlarda ve ne tür bir zeminde meydana geldiğinı neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyerek, Türk dış politikası ve ülkeler arası hukuk yönünden bir kritiğini yapmaktır. Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde, ülkeler arası politikada “güç” olgusuna ilişkin kavramsal ve teorik çerçeve ele alınırken; ülkeler arası politikada askeri gücün dolaylı ve doğrudan kullanımlarına ilişkin en bilinen üç uygulama türü (caydırıcı diplomasi, zorlayıcı diplomasi ve savaş) incelenmiştir. Iǚkinci bölümde, ülkeler arası ilişkilerde “güç/kuvvet kullanımı”nın ülkeler arası hukuk düzleminde nasıl şekillendiği tarihsel arkaplan içerisinde incelenerek, “kuvvet kullanma yasağı”nın istisnai durumları Birleşmiş Milletler ve devletler düzleminde ele alınmıştır. Udžçüncü bölümde, Türk dış politikasının genel çerçevesi ortaya konulurken; dördüncü bölümde, Türk dış politikasında askeri güç kullanımının kurumsal ve anayasal çerçevesi ele alınarak, sivil ve askeri kurumların bu süreçteki hukuksal ve ϐiili durumları incelenmiştir. Beşinci bölümde ise, Türk dış politikası tarihinde askeri gücün kullanımının tehdit veya uygulama düzeyinde yaşandığı dış politika hadiseleri ve/yahut krizleri incelenmiştir.

Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu