PDF

Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife PDF Oku indir

Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife kitabını araştırdık. Ayrıca Enes Selim tarafından kaleme alınan Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife kitap özetinin yanı sıra, Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife pdf oku, Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife yandex, Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife e-kitap pdf, Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife PDF Drive, Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife PDF indir Oku

Ebû Hanife kimdir? İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe bizim mezhep imamımız. Türkiye’de büyük çoğunluğun mezhep imamı, ilmin o zamanında etrafına topladığı dev adamlara düşüncelerini takrîr ve dikte eden, ders serisinde ilk dönemlerin aydınlık topluluğuna Şeyhülislâmlık yapan İmam Ebû Yusuf’ları, İmam Muhammed’leri, İmam Hasan Şeybânî’leri, İmam Züfer’leri ve Hz. Şafiî’nin üstadı Veki’leri yetiştiren bir üstadlar üstadıydı. Çağlara imzasını atıyor. kendinden sonraki asırlara sesleniyor ve yüz milyonların imamı olma mevkiine artıyor. İmam-ı A’zam Ebû Hanife kırk yıl yatsı abdesti ile sabah namazını kılmış, her ayda altmış hatim indirirdi. Şimdi bir kere daha soralım: Ebû Hanîfe kimdi? Ebû Hanîfe, Allah Resûlü’nün ashabından İbn Mes’ûd’un (radıyallahu anh) ve tâbiînden Alkame’nin, Yezid’in, Esved’in talebesi mi? Hayır, talebesinin talebesi. Yani Hammâd İbni Ebî Süleyman’ın talebesi. Gerçi Hammâd da ayrı bir fıkıh dâhîsi, bir hukuk dâhîsi idi ama, Allah Resûlü’nün talebesinin talebesiydi. Çok ince bir anlayışa sahip olan ve dinin ruhuna fevkalâde nüfûz etmiş olan Ebû Hanife’nin mezhebi, özellikle Türkler içinde yayılmıştır. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve bir çok İslâm ülkelerinin tarihte resmi mezhep kabul ettiği, Türkiye’nin % 90 ve daha yukarısı Müslümanlarının “Hanefî” diye ünlü olan görüş sisteminin imamının yaşamını, fikirlerini ve metodunu bilmeleri dün olduğu gibi bugün de İslâmı sevmemizi, tanımamızı sağlayacaktır. Ebû Hanife hayranlık uyandıran bir âlimdir, O ilim âyetlerinden bir âyettir.

Onun sözünden yüz çevirenler onu anlamaya takatları olmayanlardır. Cenâb-ı Hakk’ın, yaratılmışların dilleri adedince konuşma tarzı mevcuttur. Bunun gibi, Kur’ân-ı Kerîm de dünden bugüne konuşmuş ve kıyâmete kadar da konuşacaktır. O, İmam-ı A’zam Ebû Hanife ile konuşmuş. Üstad Bediüzzaman’la konuşmuş, bundan sonra da konuşmaya sürecektir.3 Bu çalışmada İmamı-ı A’zam Ebû Hanife’nin yaşamı, fikirleri ve yaşamından bazı kesitler kısaca anlatılmaya gayret edilmiştir. Bu husustaki eserler çok kapsamlı, geniş hacimli ve akademik olduğundan4 okuma alışkanlığı olmayan halkımıza fazlaca ulaşamamakta, İmam-ı A’zam gibi İslâm’ı sevdiren örnekler sunulamamaktadır. İslâm’ı sevdirip hâl ve görüşleriyle yaşatan, Müslümanların çoğunun İslâm yaşayış tarzını “Hanefî görüşündeyiz” diye örnek aldıkları önder şahsiyetleri kısaca da olsa tanıtma, sevdirme gayretiyle bu çalışma kaleme alınmıştır. Bu kitabın birinci bölümünde İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe ’nin yaşamı, öğretmenleri, öğrencileri ve eserleri, ikinci bölümde yaşamından kesitler, üçüncü bölümde fıkhî metodu, fikirleri, dördüncü bölümde de mezhep ve fırka ne demektir, 73 fırka hadisi ile Ebû Hanîfe’nin dünyaya geldiğu, yetiştiği çevre ile Hanefî mezhebinin yayılışı ve bölgeleri kısaca anlatıldı. İslâm’ı tanıtmaya, sevdirmeye çalışan âlimlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu çalışmayı hazırlamaya vesile olan dostlarımıza, dostlarımıza, öğrencilerimize de teşekkürü bir borç addediyorum.

Enes Selim – İmam-ı A’zam Ebu Hanife PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu