PDF

Engin Geçtan – İnsan Olmak PDF Oku indir

Engin Geçtan – İnsan Olmak PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Engin Geçtan – İnsan Olmak kitabını araştırdık. Ayrıca Engin Geçtan tarafından kaleme alınan Engin Geçtan – İnsan Olmak kitap özetinin yanı sıra, Engin Geçtan – İnsan Olmak pdf oku, Engin Geçtan – İnsan Olmak yandex, Engin Geçtan – İnsan Olmak e-kitap pdf, Engin Geçtan – İnsan Olmak PDF Drive, Engin Geçtan – İnsan Olmak Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Engin Geçtan – İnsan Olmak PDF indir Oku

İnsan, varolduğu günden bu yana sürekli olarak içinde yaşadığı dünyayı ve evreni tanımaya ve anlamaya çalışmış, fakat bu çabası içinde en az tanıyabildiği varlık yine kendisi olmuştur, En gelişmiş canlı olan insanın yine insan tarafından incelenmiş olması bunun başlıca nedeni olsa gerek. Udžstelik konu insan davranışları olduğunda, yansız bir değerlendirme yapabilmek daha da güç. Davranışlarımızın gerisindeki enerjik mekanizmaları açıklamaya çalışan araştırıcıların yaşamlarım ve yapıtlarını karşılıklı incelediğimizde, kendi kişilik özelliklerinin geliştirdikleri kuramlara yansımış olduğunu açık bir biçimde görebiliriz. Odžrneğin Freud’un, insanı saldırgan ve yıkıcı bir varlık olarak tanımlaması ile onun pek de esnek olmayan ve karamsar kişiliği içindeki paralellik bir çok eleştirmenin gözünden kaçmamıştır. Aslını söylemek gerekirse, normaldışı davranışlar tarihin her döneminde insanın ilgi konusu olmuştur ama, hemen hemen insanın davranışlarına yirminci yüzyıla gelene kadar aşağı yukarı hiç ilgi duyulmamıştır. Yüzyılın başlarında psikanalizin getirdiği yeni bakış açısı, normaldışı davranışların, aslında, olağan davranışların abartılmış şekilleri olduğunun anlaşılabilmesini sağlamıştır. Böylece, özellikle Ikǚ inci Dünya Savaşı’ndan sonra, insanın günlük yaşamındaki davranışları da giderek git gide artan ilgi konusu olmuştur. Ne var ki, bu gelişmelere karşın, insanları normal veya normal olmayanlar diye iki gruba ayırma eğilimi günümüzde de süregelen bir yanılgıdır. Oysa, davranışbilimciler normalliğin tanımı üzerinde bir görüş birliğine henüz varabilmiş değiller. Geçmiş yüzsenelerda, bir insanda önemli sayılabilecek miktarda normaldışı davranışların görülmemesi normallik olarak kabul edilirdi. Buna karşılık, 1937 senesinde Freud, normallik diye bir şey olmadığı görüşünü savunmuş, böyle bir durumu tanımlamaya çalışmanın gerçekleşmesi olanaksız ve hayal ürünü bir amaç olduğunu söylemişti. Günümüz araştırıcıları ise Freud’dan farklı düşünmekte ve özellikle son yirmi yıl içinde bu hususta ciddi çalışmalar yürütmektedirlar. Yirminci yüzyılın ilk yansında, toplum normlarına uyma oranının normalliği, bu kurallardan sapma oranının ise normaldışını tespit ettiği görüşü bi hayli egemendi. Lakin Ikǚ inci Dünya Savaşı’ndan sonra, toplumların da arada bir hasta olabileceğinin farkedilmesi üzerine bu görüş geçerliğini önemli ölçüde yitirmiştir. Hasta toplum, bünyesindeki normal bir davranışı normaldışı olarak yorumlayabilen toplumdur.

Belirli bir miktarda toplum kaidelerina uyma, toplu halde yaşamak için gereklidir ve bunun zıtı tutumlar bireyin kendisi için de zararlı olabilir. Lakin, normalliğin temel ölçütlerinden biri, birinin kendisini iyi hissedebilmesidir. Bu ise yalnızca yaşamın sürdürülmesini değil, insanın dünya içinde kendine özgü bir yer edinebilmesini ve yaşamından doyum sağlayabilmesini de içerir. Buna karşılık, yalnızca toplumun onayına yönelik davranışlar kişiliğin ortadan silinmesine neden olabilir. Yakın geçmişe kadar en fazla yandaş toplayan görüşlerden birine göre, kendisine ve topluma orta derecede uyum yapabilen ve çoğunluğu oluşturan grup normal sayılır; iki uçtakiler olağandışı durumlar olarak değerlendirilir. Bir başka deyişle, kimse siyah veya beyaz olarak nitelendirilemez. Aslını söylemek gerekirse hepimiz grinin tonlarıyız. Kimimiz daha koyu, kimimiz daha açık. Beyaza çok yakın bir tonu tutturabilenlerin azınlıkta olduğunu bilinmekte. Ama bu bireylerin gerçek oranım kestirebilmek bi hayli güç. Çünkü onlar yaşama doğrudan katıldıklarından mutlu olup olmadıklarından söz etmezler bile. Buna karşılık bazıları yaşayarak mutluluğa ulaşmaya çalışacaktan yerde, mutlu olabilmek için kendi dışlarında bir şey olmasını bekler, veya nasıl mutlu olunabileceği hususunda sonu gelmez tartışmalar sürdürürler.

Engin Geçtan – İnsan Olmak PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu