PDF

Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir PDF Oku indir

Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir kitabını araştırdık. Ayrıca Enver Hoca tarafından kaleme alınan Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir kitap özetinin yanı sıra, Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir pdf oku, Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir yandex, Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir e-kitap pdf, Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir PDF Drive, Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir PDF indir Oku

Yoldaşlar, Bildiğiniz gibi, Halk Meclisi Prezidyumu, Halk Meclisi’nin 9. yasama dönemi için bu sene 12 Kasım’da yapılacak olan temsilci seçimine ilişkin kararnameyi yayınlamış yer alıyor. Demokratik Cephe Gene! Kurulunun bu toplantısında, biz, seçim kampanyası ve onun başarılı bir biçimde sonuca varılması ile alakalı olarak örgütümüzün yüz yüze olduğu görevleri ele alacağız. Halk Meclisi seçimleri Cumhuriyetimizin bütün yurttaşlarını doğrudan ilgilendiren mühim bir siyasal olaydır. Çünkü, bu suretle onlar, halkın iradesini ve egemenliğini temsil ve ifade eden en yüksek devlet organına temsilcileri seçeceklerdir. Ülkemizde, Halk Meclisi seçimleri, her zaman. Parti etrafında toplanan halkın birliğinin, onun anayurdu savunmadaki ve Arnavutluk’ta sosyalizm davasını ilerletmedeki kararlılığının kuvvetli bir belirtisi olmuştur. Bu göze çarpan özellikler, önümüzdeki seçimlerde de, daha da kuvvetli bir biçimde ifade olunacaktır. Bu kampanyayı, geniş emekçi kitlelerin çok yönlü siyasal, ekonomik ve kültürel bir eylemi haline getirmek, Partinin önderliği altındaki Demokratik Cephenin görevidir. Seçim kampanyası, işçi sınıfını, kooperatifleşmiş köylülüğü ve halk aydınlarını, bütün alanlarda görevleri yerine getirmek, özellikle de bu seneın devlet planını başarıyla neticelendirmak ve gelecek yıl için olabilecek olan en iyi çalışmaları yapmak için, daha da büyük bir coşku ile doldurmak ve çalışmada daha kuvvetli bir atılım yapmalarını sağlamalıdır. Arnavutluk halkı, önümüzdeki seçimlere, Partinin Marksist-Leninist çizgisinin doğruluğundan kesinlikle emin ve onu harfi harfine uygulamaya kararlı olarak, bu çizgi etrafında her zamankinden daha sıkı bir biçimde birleşmiş olarak katılmaktadır. Halkımız, sağlam yurtsever ruhu, sosyalist Anayurdu için duyduğu sınırsız sevgi ve özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için yılmaz kararlılığı ile tanınır. Partimizin ve Hükümetimizin Çin revizyonist yönetiminin karşı-devrimci ve Arnavutluk düşmanı eylemleri karşısındaki tavrı hususunda tüm Arnavutluk halkının oybirliği halindeki onayı ve desteği, bir kez daha, onun Parti ile olan sıkı bağlarının, onun her türlü kuvvetliğe göğüs germe, her türlü emperyalist-revizyonist abluka ve kuşatmayı kırma yolundaki azminin ispatı olmaktadır. Kasım seçimlerine ülkemiz kuvvetli bir ekonomi ile, düzenli ve kesintisiz olarak gelişen kararlı ve canlı bir ekonomi ile giriyor. Bu, ülkenin çok yönlü gelişmesi ve ilerlemesi için Partinin izlediği doğru çizginin bir sonucudur.

Parti 7. Kongresinin talimatlarının hayata geçirilmesiile, sanayi, inşaat ve ulaştırmanın daha ileri gelişmesinde başarılar görülmektedirıldı. Yetenekli işçi sınıfımızın, teknisyenlerimizin ve mühendislerimizin yorulmak bilmez çabaları aracılığıyla, tamamen kendi güçlerimize dayanarak, yem fabrikalar ve işletmeler kurulmuştur; öncedenleri ithal edilmekte olan maddeler şimdi imal edilmektedir; tam takım halinde yeni donatım ve makinaların projeleri yapılmakta ve bunlar imal edilmektedir. Çin yardımının haince kesilmesinin yol açtığı hasara rağmen. MetalürjiKompleksi, Fierza Hidroelektrik santralı ve öteki bütün projeler üzerinde çalışmalar sürdürmektedir. Çin revizyonistlerinin düşmanca emellerine karşılık, Parti bu projelerin hepsinin başarıyla tamamlanması için önlemler almiştır.

Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu