PDF

Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti PDF Oku indir

Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti kitabını araştırdık. Ayrıca Ergün Poyraz tarafından kaleme alınan Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti kitap özetinin yanı sıra, Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti pdf oku, Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti yandex, Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti e-kitap pdf, Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti PDF Drive, Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti PDF indir Oku

Amerika ile 1946 senesinde yapılan anlaşmaların ve isƟhbarat örgütlerimizin kayıtlarının ve faaliyetlerinin CIA’ya aktarılmasının ardından en önde eski tüfek solcular, kadın bacaklarına şiir yazan şairler, birer birer İslamcı olmaya başlıyorlardı. Bunların en ünlüsü “Kadın bacakları” şiirinin yazarı Necip Fazıl idi. Necip Fazıl amaca ulaşmak için talebelerinin Tekfur Sarayı’nı basan bahadırlar gibi bir makyaja bürünmelerini, kamufle olmalarını istiyordu. Yine bu akımla, 1492 senesinde Osmanlı’nın bağrına basƨğı Yahudiler, nasıl Osmanlıyı yıkƨlarsa, aynı oyunla bu kez da son Türk CumhuriyeƟ’ni yıkma çalışmalarına başlıyorlardı. Tacirleri, Şirketleri, Sanayicileri, Siyasetçileri, Bürokratları, İsƟhbaratçıları ve her türlü elemanları ile Din maskesi ardına saklanıyorlar, gündüz Müslüman gece Yahudi ve HırisƟyan kimliklerine bürünüyorlardı. Bunun yanı sıra, kripto yani “Gizli Yahudi” olmayan evliya bile olamıyordu. Masonlar, tarikatlar, din taciri parƟler; kimi sarığın üzerine Melon şapka takıyor, kimi melon şapkayı sarıkla kamufle ediyordu. Kimi gece hahamlık yapıyor, gündüz imam olup namaz kıldırıyordu. Kimi gündüz, gezici-seyyar vaizlik yaparken gece papazlık yapıyordu. Kimi gündüz “Ben imamım” diye bağırırken, gece hahamların önünde bu ülkeyi parçalamanın yeminlerini ediyordu. Bu Müslüman görünümlü Kripto Yahudiler ve Sabetaylar; İngiliz, Amerikan ve İsrail isƟhbaraƨndan alıp dağıƴkları paralara kutsiyet masalları uydurup, saf insanlarımızı kandırıp aldatarak, ülkemizi sömürmek sureƟyle Amerika ve İngiltere’ye peşkeş çekmenin son versiyonlarını sergiliyorlardı. 1948 senesinde ters bir doğumla dünyaya gözlerini açan Bülent Arınç, bu tersliğini hayaƨ boyunca yaşıyordu. TBMM Başkanı sıfaƨyla Amerika’ya giden Arınç, Musevi lobisi ve papazların yöneƫği üniversitede temaslarda yer alıyordu. Bülent Arınç’ın, Amerika ve İsrail’e muhalefeƟn az sayıda bir grup aşırı dinci unsurların görüşü olduğunu belirƟyordu. Arınç, Yahudilere soykırım yapıldığını altını çizerek şöyle diyordu: “Bu tür korkunç hadiselerin tekrarlanmaması için yeni nesillerin bilinçlendirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde, 1 Kasım 2005 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul gören “Yahudi Soykırımının (Holokost) anılması” başlıklı karar tasarısının ortak sunucuları içinde Türkiye de yer almıştır.

” Oysa aynı Arınç, oy toplamak için parƟsinin propaganda toplanƨlarında şöyle konuşuyordu: “…Şöyle bir hadisi şerif var, Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacakƨr. Bu harpte Müslümanlar galip gelecekƟr, öylesine galibiyet ki, Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak, ağaçlar haber verecekƟr, “Ey Müslüman arkama Yahudi saklandı gel onu öldür” diyeceklerdir.” “Türkiye aslında ABD’nin gerçek anlamda güvenebileceği ve bölge problemlerinin çözümü için işbirliği yapabileceği bir dosƩur. Bu böyle bilinmelidir…” diyen Bülent Arınç, bir zamanlar ABD için ağzını açıyor, gözünü ybekliyordu: “İncirlik’e Türk işçisine saldıran Amerikan köpeklerinden hesap soracağız. Irak’ta, İmam-ı Azam’ın türbelerini her gün bombalayan Amerikan katillerinden hesap soracağız…” Bülent Arınç, bir zamanlar Doğramacı’nın üniversitesini yerden yere vururken şunları dile getiriyordu: “Çağdaş uygarlık adına Bilkent Üniversitesi’nde işlenen rezalete dikkaƟnizi çekiyorum. Bilkent Üniversitesi’nin kanƟninde çizi krakerden daha çok, sigaralardan daha çok saƨlan bir şey var; Doğum kontrol hapları. Bilkent Üniversitesi kanƟninde şu yazılı; “Aşk yap çocuk yapma.” Doğum kontrol hapı ve prezervatif peynir, ekmekten daha çok satılıyor.

Ergün Poyraz – Musa’nın Mücahiti PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu