PDF

Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 PDF Oku indir

Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 kitabını araştırdık. Ayrıca Eric Hobsbawm tarafından kaleme alınan Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 kitap özetinin yanı sıra, Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 pdf oku, Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 yandex, Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 e-kitap pdf, Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 PDF Drive, Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 PDF indir Oku

Bu kitap, burada ‘çifte devrim’ adı verilen olguyu —1789 Fransız Devrimi ile çağdaşı oan (İngiliz) Endüstri Devrimi’ni— ilgilendirdiği ölçüde, 1789 ile 1848 içinde dünyanın uğradığı dönüşümün izini sürmektedir. O nedenle, tam anlamıyla ne bir Avrupa ne de bir dünya tarihidir. Bu zamanda çifte devrimin yansımalarından etkilenen ülkelere, üstünkörü de olsa değinmeye çalıştım. Bu zamanda devrimin üzerlerindeki etkisi ihmal edilebilir boyutta olanlarıysa atladım. Dolayısıyla okur, kitapta Mısır ile ilgili bir şeyler bulacaktır, ama Japonya ile ilgili bulamayacaktır; İrlanda ile ilgili Bulgaristan’dan, Latin Amerika ile ilgiliysa Afrika’dan daha fazla şey bulacaktır. Bu, bu kitapta göz ardı edilmiş olan ülkelerin ve halkların tarihlerinin, kitapta bulunanlardan daha az enteresan ve önemsiz oldukları manasına gelmemektedir doğal olarak. Kitabın yörüngesini, esas olarak Avrupa’nın, daha kesin bir anlatımla Fransa-İngiltere’nin oluşturmasının nedeni, bu sürede dünyanın —en azından büyük bir bölümünün— Avrupalı, daha doğrusu Fransızİngiliz bir temelden hareketle dönüşüme uğramış olmasındandır. Ne var ki, pekâlâ daha ayrıntılı biçimde ele alınmayı hak eden bazı konular, yalnızca yer darlığından dolayı değil, (ABD tarihi gibi) bu dizide bulunan diğer ciltlerde uzun uzadıya ele alındıkları için bir yana bırakılmışlardır. Kitabın amacı, ayrıntılı bir anlatım sunmak değil, yorumlamak ve Fransızların haute vulgarisation dedikleri şeyi yapmaktır. Kitabın ideal okuru, geçmişe merak duymakla yetinmeyip dünyanın bugünkü duruma nasıl ve neden geldiğini ve nereye gittiğini anlamak isteyen, kuramsal bir yapıya sahip, zeki ve eğitimli yurttaştır. Metni, fakat daha eğitimli bir okur kitlesinin taşıyabileceği bilginlik gereçleriyle doldurmak, hem yersizdi hem de bilgiçlik olacaktı. O nedenle dipnotlarımda, hemen hemen tümüyle kitapta geçen alıntıların ve sayıların alındığı kaynaklara; özellikle tartışmalı yahut enteresan açıklamaların olduğu bazı durumlarda da otoritelere yer verdim. Buna karşın, böylesine geniş kapsamlı bir kitabın dayandığı malzemeler ile ilgili bir şeyler söylemek doğru olacaktır. Bazı tarihçiler, belli alanlarda diğer tarihçilerden daha uzmandır (veya tersinden söylersek daha bilgisizdir). Oldukça dar bir alan dışında, tarihçiler büyük miktarda başka tarihçilerin çalışmalarına bel bağlamak zorundadır.

1789- 1848 içindeki döneme ilişkin bu ikincil yazın bile tek başına, bütün dillerden okuyabilecek durumda bile olsa herhangi bir birinin bilebileceklerini çok aşan bir basılı eser yığını oluşturmaktadır (Oysa bütün tarihçiler gerçekte topu topu bir avuç dille sınırlıdırlar). O yüzden elinizdeki kitabın büyük bölümü, ikinci veya üçüncü el kaynaklara dayanmaktadır ve kitabın yazarı kadar bir uzmanı da üzecek kaçınılmaz kısaltmaların yanı sıra hatalar içerecektir ister istemez. Kitapta, daha ileri araştırmalara rehber olacak bir kaynakça sunulmaktadır. Tarihin dokusu, onu bozmadan ipliklerine ayırmaya olanak vermese de, reel amaçlardan dolayı konunun belli ölçülerde alt bölümlere ayrılması gerekmektedir. Ben, kitabı çok kaba olarak iki kısıma ayırmaya çalıştım. İlk bölümde, genelde dönemin ana gelişmeleri ele alınırken, ikinci bölümde çifte devrimin ortaya koyduğı toplum türünün taslağı yapılmaktadır. Lakin bu iki kısım içinde bilerek yapılmış çakıştırmalar mevcuttur; aralarındaki ayrım kuramsal bir sorun değildir, kolaylık sağlamak maksadıyla yapılmıştır.

Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu