PDF

Erich Fromm – Umut Devrimi PDF Oku indir

Erich Fromm – Umut Devrimi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Erich Fromm – Umut Devrimi kitabını araştırdık. Ayrıca Erich Fromm tarafından kaleme alınan Erich Fromm – Umut Devrimi kitap özetinin yanı sıra, Erich Fromm – Umut Devrimi pdf oku, Erich Fromm – Umut Devrimi yandex, Erich Fromm – Umut Devrimi e-kitap pdf, Erich Fromm – Umut Devrimi PDF Drive, Erich Fromm – Umut Devrimi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Erich Fromm – Umut Devrimi PDF indir Oku

Bu kitap, yazarın, Amerika’nın 1968 senesinde içinde olduğu duruma tepkisini dile getirmektedir. Kitaptaki görüşler, bir yol ayrımında olduğumuz kanısından doğmuştur: Yollardan biri — termonükleer savaşla yok edilmemişsek eğer — insanı, çaresiz bir dişlisi haline getiren tümüyle makineleşmiş bir topluma ulaşmakta, di-ğeriyse, insanlığın ve umudun yeniden doğmasına — tekniği insanın hizmetine sokan bir topluma açılmaktadır. Kitap, içinde olduğumuz ikilemi iyice görmemiş olanlara bazı poblemleri açıklamak ve insanları harekete geçmeye çağırmak amacı gütmektedir. Gerekli yeni çözümleri, mantıksızlık, usdışıhk ve kin duygularıyla değil, mantığın ve tutkulu bir yaşam sevgisinin yardımıyla bulabileceğimiz inancım dile getirmektedir. Değişik siyasal ve dinsel görüşlere sahip olmakla birlikte, yaşama karşı, sözünü ettiğimiz bu endişeyı duyan, mantığa ve gerçekliğe saygısı olan geniş bir okur kesimine seslenmektedir. Daha önceki incelemelerimde olduğu gibi bu kitapta da, bireysel ve toplumsal gerçeklikle, statükoyu, veya varolan koşullan korumak ve desteklemek uğruna kıymetli fikirleri yanlış kullanan ve “kendilerine maleden” ideolojiler birbirinden ayrı tutulmuştur. Genç kuşağın, geleneksel düşüncenin değerini küçümseyen birden fazla üyesine şunu söylemek isterim ki, en köktenci gelişme bile, geçmişte ulaşılan gelişmelerin devamı olmalıdır; insan aklının en iyi başarılarını bir kenara atmakla gelişemeyiz; bunun yanı sıra, genç olmak, her şey demek değildir! Bu kitap, geçmiş kırk yıl içinde gerçekleşmiş çeşitli çalışmalar da ele aldığım konulara da değindiğinden, farklı zamanlarda aynı fikirleri tekrar dile getirmek kaçınılmaz oldu. Bu fikirler, kitabın asıl konusunu oluşturan “insanlıktan çıkmaya veya makinalaşmaya karşı seçenekler” çerçevesinde yeniden düzenlendi. Ama bu kitap, öncedenki düşüncelerimi aşan birden fazla yeni düşüncesi de içermektedir. Büyük bir okur kitlesi için yazdığımdan, alıntıları enaza indirgedim; bununla birlikte, kitabı yazarken düşüncelerimi etkileyen bütün yazarları andım. Burada ele aldığım konularla doğrudan alakalı olan kitaplarıma gönderme yapmadım. Bunlar özellikle şu başlıkları taşıyan incelemelerimdir: Özgürlükten Kaçış, Kendini Yaratan İnsan, Sağlıklı Toplum, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı. Bu kitaptaki genel yaklaşım, ele alman ana sorunun ayrıntı kısmını yansıtmaktadır. Böyle olmakla birlikte, okur, farklı zamanlarda az da olsa kuvvetliklerle karşılaşabilir. İnceleme, çoğu kez ayrı ayrı ele alman iki sorunu — insanın kişilik yapısı, nitelikleri ve gizilgüçleri konusu ile, çağımızın toplumsal, siyasal ve ekonomik poblemlerim bir araya getirmeye çalışmaktadır.

Bu konuların her biri, değişik bölüklerde değişik ölçülerde vurgulanmıştır; bununla birlikte, kitap bağlamında bu tartışmaları bir bütün haline getirmek ve tek bir doku oluşturmak amacı güdülmüştür. Çünkü, çağdaş Amerikan toplumunun problemlerinin gerçekçi ve başarılı bir yaklaşımla ele alınması için, toplumsal dizgemizin bütünüyle çözümlenmesi ve bu çözümlemenin bu kitapta “sistem adamı” veya “düzen insanı” diye andığımız oluşumu içermesi şarttır. Umarım okur, parçalara ayırarak düşünme alışkanlığım yenerek bu kitabı kavrayacak ve “ruhbilim”den “toplumbilim”e oradan da “politika”ya, sonra gene birincisine atlayışlarda bana eşlik etmeyi, bir engel oluşturacak denli güç bulmayacaktır. Geriye, el yazmasını tekrar tekrar okuyarak, birden fazla anlatım-sal öneride bulunan bireylere, Ruth Nanda Anshen’e, eşime ve bunun yanı sıra ekonomi dalındaki kıymetli önerileriyle de bana kolaylık sağlayan Raymond G. Brown’a teşekkürlerimi sunmak kalıyor. El yazmasının tesliminden on hafta sonra kitabın yayımlanmasını olanaklı kılan yayıncılara da gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etmek isterim.

Erich Fromm – Umut Devrimi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu